Skip to main content

Praktiserende læge lader Falck lave det administrative

En praktiserende læge har fået Falck til at tage sig at alt det administrative, mens han sørger for kontakten til patienterne. En model, der kan sprede sig, regionsformand.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

6. dec. 2016
1 min.

En ny model med en praktiserende læge som ankermand for kontakten til patienterne og et privat firma som ansvarlig for det administrative er dukket op i Kalundborg.

Ifølge DR har 59-årige praktiserende læge Kurt Høegh lavet en aftale Falck HealthCare, hvor han har overtaget den udbudte lægepraksis, mens firmaet driver klinikken.

”De kom med et udspil om, at jeg skulle tage mig af alt det lægelige, og de skulle tage sig af alt det kedelige. Det, syntes jeg, er en god ide,” siger Kurt Høegh til DR.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland Ulrik Hesislev håber dog på, at modellen bliver en niche, og hellere ser, at hele det nære sundhedsvæsen bliver løftet, så lægerne nedsætter sig på normal vis. Men for formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk, kan Kalundborg-modellen være et billede på, hvordan fremtidens praktiserende læger vil arbejde i fremtiden i landets yderområder.