Skip to main content

Praktiserende læger tilbage i 1813: »Det er en milepæl«

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået aftale om, at praktiserende læger kan hjælpe med at tage telefoner i 1813 i spidsbelastningen mellem klokken 16 og 18 på hverdage.
Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden, kalder den ny aftale om 1813 »en fantastisk aftale«. Foto: Ugeskrift for Læger.
Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden, kalder den ny aftale om 1813 »en fantastisk aftale«. Foto: Ugeskrift for Læger.

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

12. maj 2022
5 min.

På mandag vil der sidde praktiserende læger ved telefonen, når syge borgere i Region Hovedstaden ringer til Akuttelefonen 1813.

PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden har indgået en aftale, der omfatter praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedstaden. Hvis lægerne ønsker det, kan de fra deres egen lægeklinik eller hjemmefra tage telefoner for Akuttelefonen i tidsrummet på hverdage mellem klokken 16 og 18. Lægerne arbejder ikke på akkord, men får fast honorering.

Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden, kalder det »en fantastisk aftale«:

»Det er jo en milepæl, at vi får bragt de praktiserende læger og akutberedskabet sammen efter ni års svært samliv. Men PLO og Region Hovedstaden har fået etableret et rigtig godt samarbejde, hvor begge parter er interesseret i at finde gode løsninger på de udfordringer, vi står over for«, siger Peder Reistad, der tilføjer:

»Jeg vil godt kvittere for, at regionen både viser stort mod og tillid ved at give opgaven til de praktiserende læger, som efter en meget kort oplæring skal indgå i telefonvisitationen«.

Ingen akkord

Hvad vil aftalen betyde for 1813?

»Vi forventer, at den kommer til at hjælpe på de lange ventetider i 1813, hvor de har en spidsbelastning mellem klokken 16 og 18 på hverdage«.

Hvad vil aftalen betyde for kvaliteten i 1813?

»Vi praktiserende læger er vant til at visitere i telefonen i vores klinikker, så jeg tror, vi vil være i stand til at foretage vurderinger hurtigere, og vi vil også have nemmere ved at afslutte kontakterne definitivt uden at henvise videre, hvis man sammenligner med sygeplejersker«, siger Peder Reistad.

Han forventer, at arbejdet i lægevagten har ændret sig, siden de praktiserende læger i Region Hovedstaden sidst stod for driften.

»Vi har været inde at se, hvordan de arbejder, og vi kan se, at arbejdet er anderledes end i den gamle lægevagtskonsultation, hvor vi næsten udelukkende havde kortere konsultationer. I dag har de en del længerevarende kontakter med videoer, billeder og konference frem og tilbage, og så kan man jo godt forstå, at kontakterne bliver længere«.

Peder Reistad forventer dog også, at de praktiserende læger kommer til at bruge længere tid på de enkelte kontakter, end de gjorde tidligere. Efter corona har der generelt været en stigende samtaletid i lægevagten – især som følge af udbredelsen af videokonsultationer. Dertil kommer, at der er fast honorering.

»Jeg er glad for, at vi slipper for det akkordbetonede arbejde, og at vi kan bruge tiden på at løse problemerne fornuftigt. Det ser jeg som en fordel for de læger, der ønsker at deltage i arbejdet i 1813«, siger Peder Reistad.

Forventer interesse

Aftalen indebærer, at de praktiserende læger får en aflønning på 2.500 kroner pr. gang. I den »pakke« indgår to timers vagtarbejde plus efterbehandling samt deltagelse i et årligt kvalitetsmøde.

Tror du, at der er interesse blandt lægerne for at deltage i lægevagten?

»Ja, det vil være min forventning. Det er et afgrænset tidsrum, og det er fleksibelt, fordi man kan sidde i sin egen klinik. Det kræver lidt introduktion, for der er nogle systemer, man skal lære at kende, men når man først har lært det, tror jeg, det bliver nemt for de læger, der er interesseret«.

Men der er jo også en del læger, der er pressede, og flere har været glade for at slippe for lægevagt, fordi de har kunnet bruge kræfterne på patienterne i deres egen klinik?

»Vi har ikke spurgt lægerne på forhånd, men ud fra lægernes deltagelse i hjælpen til de ukrainske flygtninge og i COVID-vaccinationer, så kan vi se, at der har været meget større vilje til at hjælpe, end vi på forhånd havde forventet. Hvis man kan overføre den vilje til denne aftale, så vil jeg tro, at en hel del læger vil være interesseret. I og med at det er en frivillig aftale, forventer jeg ikke, at den vil øge presset på almen praksis. De læger, der er pressede og belastede, kan lade være med at melde sig, mens de læger, der har overskud, kan byde ind på opgaven«.

Tilfreds region

Også fra Region Hovedstaden udtrykkes der stor tilfredshed med aftalen. I en pressemeddelse siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S)::

»Vi skal have nedbragt ventetiderne til Akuttelefonen, og vi har særligt en udfordring lige efter klokken 16, hvor lægerne lukker, og rigtig mange borgere ringer til Akuttelefonen på samme tid. Aftalen her skal bl.a. bygge bro mellem dagtid i almen praksis og vagttid hos 1813«.

Fra direktør Jonas Egebart fra Akutberedskabet lyder det:

»Hvis vi skal lykkes med at gøre det nemmere og hurtigere for borgerne at komme igennem til Akuttelefonen, så er vi nødt til at trække på alle kræfter. Jeg glæder mig til samarbejdet med de praktiserende læger, som helt sikkert kan gøre en forskel i de spidsbelastninger, som borgerne oplever. Samtidig er det en god brobygning fra borgernes læge i hverdagene over til den akutte vagt«.

Læs aftalen

Læs mere:

Jorden brænder under lægevagten - »mange yngre synes bare, at lægevagten er besværlig«

PLO: Få familielæger på 1813 er et problem

Fremtidens lægevagt kan ligne 1813

Faktaboks

Fakta