Skip to main content

Prionsygdomme i almen praksis - Hvor er myndighederne?

2. nov. 2005
2 min.

I almen praksis kan man forestille sig mindst tre teoretiske smitteveje for prionsygdommen vCJD (variant Creutzfeldt Jacobs sygdom). Der er i skrivende stund ingen beviser, kun indicier. Sygdommen er dødeligt forløbende, og inkubationstiden er op til 30 år (1). Indgrebene for at hindre smitte er formentlig minimale og næsten omkostningsfrie.

Ad vacciner: I sommeren 2000 påvistes, at blod er en mulig smittekilde for prionsygdomme (2) og i august 2001 efterlystes i Ugeskrift for Læger forholdsregler og vacciner uden indhold af humane blodprodukter (3). Man lovede centralt fra at undersøge sagen (4). Der er i skrivende stund intet kommunikeret ud til almen praksis, ej heller om det er hensigtsmæssigt at omlægge vacciner. Det kunne fx være fra gammaglobulin til fx Havrix (hepatitis A vaccine) ved rejsevaccination. Der er heller ikke oplyst, om der er alternativer på vej til den human albuminholdige MFR-vaccine.

Ad kirurgiske instrumenter: I Ugeskrift for Læger (5) efterlystes rekommandationer for sterilisering af kirurgiske instrumenter herunder akupunkturnåle. Fra Statens Serum Instituts side anførte man (6), at der var nedsat en arbejdsgruppe, der i maj 2001 skulle komme med en vejledning. Denne vejledning er ikke kommunikeret ud til almen praksis, hvis den eksisterer?

Ad catgut-suturer: I 1998 offentliggjordes en artikel i The Lancet om prionsygdomme hos katte (7). Tarmsystemet er særlig mistænkt for at kunne sprede smitte (1). Mistanken er ikke udelukkende et dansk fænomen (7, 8). Sundhedsstyrelsen anbefaler halvhjertet 30. juli 2001, at brugen af catgut- suturer ophører, dog uden at man formår at få grossisterne til at tilbagekalde allerede udleverede suturer. Anderledes håndfast håndteres sagen i andre EU-lande (8). Det kan derfor ikke udelukkes, at det fortsat er muligt at blive opereret i Danmark med catgut-suturer fra restlagre.

Fravær af bevis er ikke det samme som bevis på fravær (1).

Thyborøn, Viggo Rask Kragh Jørgensen

Sheffield, Palle Rosted

SVAR


Referencer

  1. Gerstoft J. Human smitte med bovin spongiform encefalopati prioner. Ugeskr Læger 2000; 162: 4515-7.
  2. Huston F, Foster JD, Chong A, Hunter N, Bostock CJ. Transmission of BSE by blood transfusion in sheep. Lancet 2000; 356: 999-1000.
  3. Jørgensen VRK, Rosted P. Human albumin, en mulig smittevej for prionsygdom. Ugeskr Læger 2001; 163: 4598.
  4. Sandberg E. Human albumin, en mulig smittevej for prionsygdom. Ugeskr Læger 2001: 163: 4598-9.
  5. Jørgensen VRK, Rosted P. Flergangsakupunkturnåle er en potentiel risiko for overførsel af prionsygdomme. Ugeskr Læger 2001; 163: 1295.
  6. Jepsen OB. Revision af hygiejniske forholdsregler ved prionsygdom. Ugeskr Læger 2001; 163: 1722.
  7. Rosted P, Jørgensen VRK. Prion strain causing bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle. Ann Surg 2002; 235: 311.
  8. Magnus MV. Vedrørende brug af catgut sutur i patientbehandling. Ugeskr Læger 2001; 163: 4152.