Skip to main content

PROFIL - Fra klinik til politisk kuglestøberi

Når Erik Jylling, 52, til maj tiltræder sit nye job, får Danske Regioner en sundhedspolitisk direktør, der har som erklæret ambition at hjælpe regionerne med at genvinde det sundhedspolitiske initiativ.

Erik Jylling: "Jeg skal lærfe at holde kæft og støbe kuglerne".
Erik Jylling: "Jeg skal lærfe at holde kæft og støbe kuglerne".

Klaus Larsen kll@dadl.dk

25. feb. 2014
5 min.

Erik Jylling er på den ene side indstillet på at fortsætte sin forgænger Lone Christiansens arbejde, når han den 1. maj forlader sin stilling som ledende overlæge på OUH’s Anæstesi- og Intensivafdeling og bliver sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

”Men jeg kommer også med nye øjne og en klinisk baggrund. Så jeg ser det som min opgave at være med til at designe en sundhedspolitisk strategi for det danske sundhedsvæsen, og at få den funderet ved hjælp af de gode relationer, jeg har rundt omkring i mit netværk”, siger han.

Det lyder som et drømmejob for en Erik Jylling, der lige siden tiden som formand for Yngre Læger har gjort netop det: Kæmpet for at sætte fodaftryk på sundhedsvæsenet og opdyrket et stærkt netværk

”Ja”, indrømmer han, ” det bliver et drømmejob. For på en måde kommer det til at forene de erfaringer, jeg har opsparet i andre sammenhænge. Organisatorisk som formand for Yngre Læger og AC-formand, og inden for klinisk udviklingsarbejde, ledelse og planlægning osv. Jeg håber at kunne bygge bro mellem den kliniske hverdag i markarbejdet ude på hospitalerne og i sundhedsvæsenet, og så den lidt forkætrede DJØF-verden.

Regioner tilbage i førersædet

- Er der en pointe i, at Danske Regioner denne gang har valgt en kliniker til jobbet som sundhedspolitisk direktør?

”Jeg tror, det er for at få et nyt input, og fordi man ønsker at tage ejerskabet til sundhedsvæsenet tilbage. Alle har jo meninger om sundhedsvæsenet, og med kommunalreformen er staten kommet mere og mere ind over. Alle folketingspolitikere har meninger om, hvordan sundhedsvæsenet skal drives. Og så kan Danske Regioner og regionerne hver for sig godt komme i en situation, hvor man hele tiden skal forsvare alt det gode”.

”Så måske er det et forsøg på at komme tilbage i førersædet og få hånden på styrepinden igen og fortælle, at ’det er os, der ejer sundhedsvæsenet’ og dermed også har initiativretten og –pligten. Det er måske store ambitioner at lægge ned i det. Men jeg mener faktisk, at det er det, der er interessant”.

- Var det en stilling, du selv ville have tænkt på at søge?

”Nej. Jeg tror ikke engang, jeg havde set stillingsopslaget, for på mange måder var jeg jo kommet til mit drømmejob på OUH, ude i afdelingen med et generationsskifte og en masse, der skulle gøres i forhold til at modernisere organisationen. Vi har haft fuld fart på hele efteråret og frem til foråret, og min plan var at blive her i mindst fem år”.

Man kan ikke skræve over det hele

- Hver gang, du har haft et DJØF-agtigt job, har du sagt, at du var glad for at komme tilbage i klinikken. Er det her nu definitivt farvel til klinikken?

Fakta

Fakta

”Det er jo risikoen, og jeg har gjort mig rigtig tunge overvejelser om det. Men jeg må også erkende, at det er blevet tiltagende svært at holde fast i klinikken. Jeg er meget glad for at være i det kliniske arbejde, men på et eller andet tidspunkt kommer erkendelsen til én om, at man ikke kan skræve over det hele og være lige sufficient begge steder. Erkendelsen er kommet meget sent til mig. Men jeg er nok ved at være der”, siger Erik Jylling og tilføjer:

”Jeg kan godt mærke, at når det kommer til særlige procedurer, så ruster kompetencen, og man trækker sig for at lade en kollega gøre det. På den måde ’skrumper’ man jo. Og man er jo et eller andet sted så forfængelig, at man helst vil yde det optimale”.

- Du har jo aldrig forsøgt at lægge en dæmper på de sundhedspolitiske udmeldinger. Kan du nu lære at holde dine politiske meninger for dig selv nu, hvor du bliver embedsmand?

”Det skal jeg jo. Dagens Medicin havde jo citeret mig for, at nu skal jeg lære at være embedsmand. Og pointen er jo, at det er Bent Hansen, Ulla Astman og de enkelte regioners politikere, der skal melde ud. Jeg skal selvfølgelig lære at holde kæft og støbe kuglerne i stedet for. Og jeg har forberedt dem på, at det nok er noget, jeg lige skal øve mig på”.

Omstillingsevne

Direktør Jens Peter Steensen, Odense Universitetshospital, havde gerne beholdt Erik Jylling som ledende overlæge på Anæstesi- og Intensivafdelingen. ”Men på den anden side kan vi glæde os over, at Danske Regioner får en så kompetent person som Erik”, siger han.

Jens Peter Steensen har lige som Erik Jylling en fortid i Yngre Læger og AC, ”bare med 10-15 års tidsforskydning”, og han kender ham også gennem mange år på OUH.

”Og jeg er sikker på, at de får en person med en både bred og dyb indsigt i sundhedsforhold. Han kommer jo lige udefra, hvor man rører ved patienterne, og ind på de bonede gulve, og han har en utrolig omstillingsevne, fra konkrete patientproblemer og til de lange linjer i forhandlinger og sundhedspolitik. Det mestrer han”, siger Jens Peter Steensen.