Skip to main content

PROFIL - »Jeg er ikke sådan en, der farer frem«

PLO's frontfigur i Nordjylland krediteres for sin ordentlighed samt pragmatiske og lyttende stil – Annemette Alstrup er ikke til svulstig retorik.

Annemette Alstrup. Foto: Lars Horn/Baghuset
Annemette Alstrup. Foto: Lars Horn/Baghuset (Foto: Lars Horn / Baghuset)

Dorte R.Jungersen, dorte.r.jungersen@gmail.com

28. sep. 2016
4 min.

Annemette Alstrup, PLO-formand i region Nordjylland, ”hidser sig sjældent rigtigt op”.

En undtagelse indtraf, da regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla Astman i en kronik i Jyllands-Posten forleden foreslog at afhjælpe manglen på praktiserende læger ved at ansætte almenmedicinere i kombistillinger på sygehusene.

”Jeg blev vred, da jeg læste overskriften ”familielægen på pension”. Måske var den ’for sjov’? Måske var det spin? Jeg kan godt børste det af mig og skrive et afvæbnet svar, men mange af mine kolleger kan blive vrangvillige og miste tilliden”.

Forslaget er ikke just blevet mødt med hovedrysten – også Yngre Lægers formand har beskrevet det som ”spændende”.

”Det ærgrer mig selvfølgelig, at vi ikke har talt sammen internt i foreningen, for forslaget bryder med det mesterlæreprincip, vi hylder i almen praksis. Derudover taler YL’s formand ikke på nordjyske almenmedicineres vegne. Et af de argumenter vi hører igen og igen, er, at de yngre ikke ønsker at binde og lånsætte sig de næste 30 år. Men det er en mental kortslutning. Heroppe betaler man ikke eksorbitante beløb for goodwill. Og så bliver uddannelseslægerne her faktisk. Af de 59 bloklæger fra årgang 2006, har de 41 i dag nedsat sig i almen praksis i Nordjylland. Det er opmuntrende tal”.

Siden januar 2015, hvor Annemette Alstrup overtog formandsposten efter Kaj Bernth, blev regionens første kvindelige PLO-formand, og PLO blev ”det femte medlem” af hendes familie, er der sket et stilskifte. Annemette Alstrup leverer ikke sine budskaber i oneliners.

”Jeg er ikke sådan en, der farer frem. Eller ytrer mig på twitter. Jo, jeg har en FB-profil, men her tager jeg kun sjældent til genmæle. Men jeg svarer alle, der skriver til mig på mail.

Jeg skal være fællesnævner for alle PLO’ere i regionen, og derfor skal jeg være god til at lytte, inden jeg melder ud”.

Fakta

Fakta

Og netop den egenskab krediteres hun bredt for. Bl.a. af Mads Duedahl (V), rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, der sidder i tre udvalg med Annemette Alstrup: ”Når forskellige interesser skal mødes, er det nødvendigt med fingerspidsfornemmelse, en pragmatisk tilgang og sans for timing. Og det er Annemette garant for”.

Eddie Nielsen, en af hendes forgængere som PLO-formand, hæfter sig ved, at Annemette Alstrup ikke gør ”noget væsen af sig”: ”Men det skal man ikke lade sig narre af. Hun er eftertænksom og farer ikke ud med noget, hun ikke kan stå ved dagen efter”.

Annemette Alstrup har ovenpå kronikken inviteret Ulla Astman på kaffe.

”Annemette er helt anderledes end sine forgængere og har en stil, som jeg jo også lige skal vænne mig til. Vi har krydset klinger på skrift, og det er lidt pudsigt at opleve, at når vi mødes, er hun mere stille – uden de store armbevægelser. Og så er hun ordentlig. Og altid velforberedt”, siger Ulla Astman.

Annemette Alstrup har kompagniskabspraksis i Støvring, 20 km. syd for Aalborg. Et område, som foreløbig er forskånet for den mangel på praktiserende læger, som i flere år har hærget i store dele af regionen og forsøgt lappet med bl.a. udbuds- og regionsklinikker.

”Der er mange brandslukninger og mange udbud, som kunne være undgået. Mange af vores forslag er strandet på, at der ikke kunne opnås enighed om prisen. Regionen har kunnet finde penge til udbud, men ikke til løntilskud til at ansætte vikarer i praksis”, siger Annemette Alstrup.

En af Annemette Alstrups mærkesager, lægernes trivsel, har stået i skyggen af lægemanglen, der fylder alt. Derfor glæder hun sig over den nylige oprettelse af Team Nord-POL, der skal bistå almen praksis med organisations- og ledelsesudvikling.

”Vi skal også selv sikre gunstige vilkår for almen praksis.Vi skal skabe og vedligeholde en meningsfuld hverdag med et godt arbejdsmiljø og være gode rollemodeller”, siger Annemette Alstrup.

Løb - helst langs Vesterhavet - gymnastik, svømning og arbejdet med at etablere en borgercafé i hendes lokalsamfund i Skørping i Rold Skov bliver der også tid til. Foruden husbonden, der er arkitekt, og de to børn på 15 og 21 år.