Skip to main content

PROFIL: »Meget social – når han ellers har tid til det«

Sådan lyder én karakteristik af professor i akutmedicin Hans Kirkegaard, der brænder for sit fagområde og netop har modtaget penge til at stimulere akut-interessen hos dygtige studerende.

Foto: Søren Braad Andersen
Foto: Søren Braad Andersen

Klaus Larsen, kll@dadl.dk

3. jun. 2014
5 min.

I forrige uge kunne professor i akutmedicin Hans Kirkegaard takke ja til 1,3 mio. kr. fra Trygfonden: De skal bruges til at gennemføre en udvekslingsaftale mellem Aarhus Universitetshospital og et af verdens førende akutmedicinske forskningsmiljøer ved Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School i Boston.

Fordelt på seks stipendier betyder det, at lige så mange forskningstalenter blandt de medicinstuderende i de næste tre år får mulighed for at gennemføre et selvstændigt forskningsprojekt som forskningsassistenter på Beth Israel. »Talentudvikling« kalder Hans Kirkegaard det. Men indrømmer også, at opholdet gerne må vække en livslang interesse for akut-fagområdet hos de unge talenter.

»De bliver indrulleret i forskning og bliver del af et team, hvor de lærer, hvordan det foregår på et højt estimeret sted og ser, hvordan man arbejder på amerikansk, som nok er lidt hårdere end i Danmark. De får forskningskundskaber, der sætter dem i stand til at fortsætte ad den vej, når de kommer hjem – og de får et netværk«, siger Hans Kirkegaard.

Han har selv været en af de fremmeste forkæmpere for fagområdet akutmedicin. Og det glæder ham, at mange af de unge, som har været ”derovre”, har holdt kontakt og vist vedholdende interesse for akutområdet. Men han afviser, at de unge talenter skal sendes i felten i en kamp, som har mødt megen modstand.

”Spørger du direkte, om jeg går ind for et speciale i akutmedicin, er svaret ja. Men det er et eksplosivt emne. Derfor prøver jeg at holde en lidt lav profil, for vi vil også gerne forske i akutområdets organisatoriske aspekter. Vi har derfor dannet et forskningsnetværk DESIGN-EM sammen med organisationsfolk fra Bussiness and Social Sience her på AU. Og der må ikke opstå det indtryk, at det egentlige mål for forskningen er, at der skal være et speciale”, siger Hans Kirkegaard.

Man skal trykke ham på maven, før han kommer i tanker om andre interesser end akutområdet. »Akutmedicinsk forskning er faktisk min hobby«, bedyrer han. Men husker så, at han da også »går lidt på jagt« – dels »på det fædrene landbrug« på Sydfyn, dels på en lejet jagt, hvor han er med i et konsortium af jagtkammerater. Bukkejagten gik ind i maj, og han havde næsten én på kornet, da den uheldigvis bevægede sig hen foran sidemanden til venstre, som nedlagde dyret.

Foruden jagten dyrker Hans Kirkegaard også motion. »Og det er blevet til lidt mere, efter at jeg væltede på cykel i efteråret og fik en voldsom fraktur. Der sker noget, når det går op for én, at man ikke længere er 17 år og usårlig«, siger han.

At Hans Kirkegaard er meget optaget af sit fag – også i fritiden – vil hans kone, Ane, ikke laste ham for. »Når han er nærværende, er han meget nærværende«, siger Ane Kirkegaard, der selv arbejder som sygeplejerske. »Hvis man har noget at fortælle – godt eller skidt – stopper han op og giver sig tid til at lytte. Det er han god til«, siger hun.

Når Hans Kirkegaard ikke er på arbejde, har arbejde med hjem eller er taget på jagt, er han meget social »… når han ellers har tid til det«, som Ane Kirkegaard udtrykker det.

Når ledende overlæge på Fælles Akutafdeling, Ole Mølgaard, skal karakterisere Hans Kirkegaard, er »ordentlighed« det ord, der først falder ham ind. »Det er en egenskab, som jeg sætter ualmindelig stor pris på«, siger han. Ole Mølgaard sætter dog mindst lige så stor pris på kollegaens store arbejdskapacitet:

»Den er vigtig, når man skal bygge et nyt forskningsområde op – og man ikke alene skal have et syn for samarbejdspartnerne ude i de mange specialer og afdelinger, vi skal arbejde sammen med, men også skal kunne bære den store arbejdsopgave, det er at være spilleren midt på banen, der skal samle trådene. Det er en kolossal opgave, han har påtaget sig«, siger Ole Mølgaard.

”Vi har været meget glade for at få en så erfaren kliniker og fagprofessionel som Hans. Han har jo haft store tillidsposter og sidder også i Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse. Så det var en mand med kolossal viden og et godt netværk, vi fik ind som professor. I kraft af sine poster i LVS er han også i stand til at tænke på tværs af specialerne. Og det svarer jo ret godt til de opgaver, vi har i akutmodtagelserne, som et fagligt samlingssted på tværs af specialer og fag”.

Ole Mølgaard afviser, at Hans Kirkegaard er en fagnørd. Han er skam også meget engageret og vidende uden for det faglige. »Men hans store passion er hans arbejde og forskning og den faglighed, han står for. Hans brænder for sit fag og for det, han arbejder med. For den udvikling, der skal gøre det bedre at være patient«, siger Ole Mølgaard.

Blå Bog

 • Født 1951

 • Cand. med. 1981 fra Odense Universitet

 • Ph.d. 1996

 • Dr. med. 2005 på disputats om anvendelse og monitorering af neuromuskulært blokerende stoffer

 • Ansættelser: Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Esbjerg Sygehus. Gæsteprofessor ved University of California, San Fransisco. Aarhus Universitetshospital, Skejby

 • 2012: Professor i akutmedicin, Center for Akutforskning ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

 • Bestyrelsesposter: Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber med akutmedicin som ressortområde

 • Har tidligere været formand i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

 • Bor i Egå ved Aarhus

 • Gift med Ane Kirkegaard

 • Tre voksne børn