Skip to main content

Psykiatri: To regioner når udredningsgaranti før tid

Psykiatrien i Region Syddanmark er nået i mål med den 30 dages udredningsgaranti – halvandet år før tid. Region Sjælland er lige i hælene på dem. Så nu flytter ventetidspuklen over i behandlingssystemet.

Foto: Bigstock.
Foto: Bigstock.

Klaus Larsen, kll@dadl.dk, og Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

3. mar. 2014
5 min.

Region Syddanmark er som den første af de fem regioner på vej i mål med den 30 dages udredningsgaranti for psykiatriske patienter, som Danske Regioner for et år siden lovede i økonomiaftalen med regeringen. Det sker halvandet år før tidsfristen.

Målet er, at psykisk syge patienter fra 1. september 2015 kan få en diagnose inden for en måned. Delmålet er, at udredningen af psykiatriske patienter inden 1. september 2014 skal ned på to måneder.

Og ifølge tal fra Region Syddanmark er man stort set nået i mål: Nu venter psykiatriske patienter – både børn og voksne – højst 30 dage, fra de bliver henvist, til de bliver udredt på en af regionens psykiatriske afdelinger. Det viser indberetninger fra de psykiatriske afdelinger i årets første fem uger.

Den eneste undtagelse er voksne patienter med demens, der fortsat må vente i mere end 30 dage.

Relativt færre ventede

”Når det var muligt for os at nå i mål relativt hurtigt – og relativt smertefrit – er det, fordi vi allerede lå ret godt i forvejen. Puklen af ventende var ikke så stor hos os som i andre regioner, så derfor skulle der ikke så meget til”, siger lægefaglig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen.

Han forklarer, at en del af udredningsarbejdet er foretaget af andre end psykiatere og f.eks. på konferencer. ”Og sådan kommer det også til at foregå fremover. Dog altid med en lægefaglig stillingtagen”, understreger Anders Meinert Pedersen.

”Vi har aftalt samme definition af udredning på tværs af regionerne: Udredning er en lægefaglig stillingstagen til, om en patient skal tilbydes behandling eller ej på et psykiatrisygehus. Når den bliver truffet, sker det på baggrund af undersøgelse eller interview eller begge dele – foretaget af speciallægen selv, yngre læger, psykolog eller sygeplejerske”.

Det sker også, at udredningen foregår i visitationen – papirvisitation – hvor der visiteres direkte til behandlingstilbud.

Ud over, at patientpuklen var til at overskue, peger Anders Meinert Pedersen på endnu en årsag til, at man er nået så hurtigt frem til målstregen. Regionen har nemlig tilrettelagt arbejdet på en måde, der ifølge Anders Meinert Pedersen betyder, at Region Syddanmark har større ambulant kapacitet end de andre regioner.

”En ekstra skalle”

Ændrede arbejdsgange har også spillet ind. Fra sin egen afdeling kan fællestillidsmand i Region Syddanmarks psykiatri, Niels Erik Petersen, supplerende fortælle:

”I vores team er der rigtigt mange patienter, som udebliver eller melder afbud i allersidste øjeblik, også fra den første samtale. Ved at booke ekstra tæt har vi kunne presse flere patientaftaler ind, men det belaster da personalet ekstra”.

”Arbejdsmæssigt har alle vist givet den en ekstra skalle i de senere måneder for at få nedbragt ventetiden inden årsskiftet”, siger Niels Erik Petersen.

”Det er blandt andet sket ved hjælp af frivillige aftaler om ekstraarbejde. Der er ikke udført planlagt overarbejde, men afdelingens krav om, at overarbejde skal afspadseres, er fraveget i denne periode.”

Ny tilgang i behandling

Psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark, Jacob Stengaard Madsen anerkender, at resultatet helt og holdent skyldes de ansattes ekstraordinære arbejdsindsats i de sidste måneder af 2013. Det nærliggende spørgsmål er derfor, om man kan fastholde den korte udredningstid. Og det mener psykiatridirektøren godt, at man kan – nu, da puklen er afviklet.

- Men puklen er vel bare flyttet over i behandlingsleddet, hvor de samme medarbejdere nu skal stå for behandlingen? Kan de fortsætte med at gøre den ekstra indsats?

”Når vi ekstraordinært udreder flere patienter i en periode, vil det selvfølgelig medføre flere patienter til behandling efterfølgende. Så den ærlige melding er, at medarbejderne også her kommer til at yde en stor indsats”, erkender Jacob Stengaard Madsen, ”og det er jeg i dialog med psykiatrisygehuset om”.

Psykiatri- og socialdirektøren regner dog ikke med, at den ekstra indsats bliver en permanent foreteelse. ”Vi satser på, at det er en engangsforestilling”, siger Jacob Stengaard Madsen og peger på, at der er indført pakkeforløb på en række områder – og at de er undervejs på andre.

”Både i børne- og ungepsykiatrien og i voksenpsykiatrien er der en ændret tilgang i behandlingsparadigmet”, siger Jacob Stengaard Madsen.

Flere patienter – nye løsninger…

- Psykiatere hænger ikke på træerne. Hvordan vil I behandle de ekstra patienter i et presset psykiatrisystem? Kommer I til at afslutte ”gamle” patienter hurtigere og udtynde kontakterne? Sende flere ud i primærsystemet?

”Nej. Vi har ikke planer om at afslutte nogen hurtigere. Vi ønsker bare at leve op til den udredningsret, og i forhold til patienterne følger vi de pakkeforløb, som den lægefaglige ekspertise er blevet enig om for de forskellige diagnosegrupper. Det er sanktioneret af de fem regioners lægefaglige direktører og har været i høring i de faglige selskaber”.

- Får I ikke brug for flere speciallæger?

”De er svære at finde. Vi har en ret ambitiøs rekrutteringsplan, bl.a. for at rekruttere udenlandske speciallæger – fem om året. Der, hvor de allerede er, fungerer det godt. Men det er et langt, sejt træk. Problemet er, at de psykiatere, der findes i landet, alle er i arbejde. Derfor skal man finde andre måder at løse det på”.

Regionerne fik ikke tilført ekstra penge til at føre udredningsgarantien ud i livet. Men i 2013 fandt Region Syddanmark 5,4 mio. kr. som en ekstraordinær engangsbevilling til at afvikle udredningspuklen.