Skip to main content

Regeringen åben over for at afskaffe regioner

Der skal være mere sammenhæng i behandlingen og det nære sundhedsvæsen og kommunerne skal styrkes, lovede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag. Og hvis det kræver, at der skal ske noget med regionerne, er vi åbne over for det, sagde han.

Anne Steenberger, as@dadl.dk og Anders Heissel, ah@dadl.dk

17. aug. 2018
4 min.

Regeringen vil til efteråret lancere en stor sammenhængsreform. Sundhedsvæsenet er et element i det, og Venstre vil til efteråret præsentere en sundhedsreform, der skal reparere på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for.

Det sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dag på et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde. Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, kommunerne skal styrkes, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem sygehus, kommuner og egen læge, sagde statsministeren.

"Det betyder, at vi laver nogle strukturelle ændringer tæt på borgeren og kommunerne, og hvis det afledt af det, viser sig at være hensigtmæssigt også at se på om regionerne skal fortsætte, som de er, så diskuterer vi det. Der er brug for mere sammenhæng i sundhedsvæsnet. Det er uværdigt, at ældre skal blive på sygehuset, når de er færdigbehandlede, og det tærer på kræfterne hver gang man bliver genindlagt. Samspillet mellem sygehuse og kommuner skal gøre bedre", sagde Lars Løkke Rasmussen, men understregede:

"Men jeg hører ikke til dem, der bare siger, at man skal lukke regionerne for at lukke dem".

Målet er at forhindre undgåelige indlæggelser og sikre genoptræning og tilbud i kommunerne til patienter, når de er færdigbehandlede på sygehuset og sørge for, at sygehusene er forbeholdt de specialiserede behandlinger. Midlet er at skabe en bedre sammenhæng mellem kommune, sygehus og egen læge omkring patienterne, sagde statsministeren.

Vi skal have kommunerne mere frem på banen. Derfor må vi - ligesom vi gjorde ved den første strukturreform - som politikere sætte tempo på. Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

Kommunerne skal frem på banen

Præcist hvordan den sammenhæng skal skabes, og hvordan kommunerne skal styrkes kom statsministeren ikke nærmere ind på. Blot kom det altså frem, at det er en slags strukturreform, der skal til.

På spørgsmålet om, hvor vidt det gør indtryk på statsministeren, at Lægeforeningen og andre sundhedsorganisationer advarer mod en større reform og den uro, det ville medføre, sagde Lars LøkkeRasmussen:

"Den samme bekymring var der ved reformen i 2001 (hvor amterne blev nedlagt og de fem regioner erstattede dem, red.). Jeg synes også, man skal tænke sig godt om. Men i politik er det vigtigt med utålmodighed. Men vi skal have bedre sammenhæng. Vi skal have kommunerne mere frem på banen. Derfor må vi - ligesom vi gjorde ved den første strukturreform - som politikere sætte tempo på."

Lægeformand: Kommunerne mangler kvalitet

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, er enig i, at der skal være mere sammenhæng.

"Men lyt nu til fagligheden og drag ikke forhastede beslutninger. Vi er ikke gift med regionerne, de har store udfordringer med blandt andet overbelægning, it, sammenhæng og psykiatri. Men de har også klaret mange opgaver. Omvendt har kommunerne stadig svært ved at løse de opgaver, de fik ved den sidste strukturreform. Der bliver lagt op til en sundhedsreform, der gør, at færre patienter skal indlægges på hospitalerne. Men der skal altså opbygges kvalitet og kapacitet i det kommunale sundhedsvæsen, før patienterne overhovedet kan sendes ud af sygehusene," siger Andreas Rudkjøbing og fortsætter:

"Jeg er enig med statsministeren i behovet for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det kan kræve tilpasninger i strukturen. Men der er stor risiko for at smide barnet ud med badevandet, når man efter års forarbejde alligevel indleder politisk forhandling med “alt er i spil”. Endda så tæt på et Folketingsvalg. Jeg ser frem til, at der kommer en gennemarbejdet plan, vi kan forholde os fagligt til. Det er helt afgørende, at politikerne husker, sundhedsvæsenet i den grad har brug for ressourcer til at klare de fremtidige opgaver. Der mangler speciallæger, ikke mindst i almen praksis og i psykiatrien, og stadig flere patienter kommer til i de kommende år."

Flere penge til psykiatrien

Statsministeren lovede ved samme lejlighed, at psykiatrien skal have et løft. Han pegede på det stigende antal unge, der har det psykisk dårligt.

"Det er hjerteskærende at se," sagde han. Regeringen vil bane vej for, at der bliver hjælp at hente til denne gruppe "i tide".

"Også de alvorligt syge psykiatriske patienter har brug for mere hjælp - vi ser store problemer på de psykiatriske afdelinger. Psykisk syge skal tages lige så alvorligt som fysisk syge," sagde Lars Løkke Rasmussen, der lovede, at en styrkelse af området vil blive taget op i de kommende finanslovsforhandlinger.

Og det er meget positivt, at statsministeren lover et løft af psykiatrien, og at psykiske sygdomme skal tages akkurat lige så alvorligt som fysiske sygdomme, mener Andreas Rudkjøbing.

"Psykiatrien har stået i skyggen alt for længe, så der er i den grad brug for politisk handling for patienternes skyld."