Skip to main content

Region Nord vil afhjælpe lægemangel med nye modeller

Regionens politikere ønsker Folketingets medvirken til at gå uden for rammerne for at løse lægemangelen.

Regionsrådsformand Ulla Astmann (S), vil have lov til at gå ud over love og regler for at løse mangelen på praktiserende læger i regionen.
Regionsrådsformand Ulla Astmann (S), vil have lov til at gå ud over love og regler for at løse mangelen på praktiserende læger i regionen.

Anne Steenberger, as@dadl.dk

15. sep. 2016
2 min.

Der er mange ledige ydernumre til almen praksis i Region Nordjylland, og trods mange forsøg på at lokke læger til, er det ikke lykkedes at løse problemet. Nu skifter regionen strategi.

Det fremgår af en netop indgået budgetaftale.

”Partierne er enige om, at tiden er moden til et strategisk skifte og til at tænke nyt. Der er behov for et opgør med de nuværende regler, som begrænser mulighederne for en mere fleksibel tilrettelæggelse af regionens samlede sundhedstilbud”, står der i aftalen.

”Ligesom der er frikommuner, kunne vi som region godt tænke os at få frihed til at eksperimentere lidt”, forklarer regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Baggrunden for det er, at regionen er kommet til kort. Der er ydernumre, som det ikke er lykkedes at få besat.

”Der er situationer, hvor PLO har kastet håndklædet i ringen og ikke har kunnet hjælpe, og hvor de private har sagt, at de ikke kan være med – det er ikke altid private løsninger er velfungerende, der er også regler for den slags som gør, at det kan være svært”.

Hun fortsætter:

”Vi har efterhånden en del forskellige erfaringer på området og nu vil vi gerne have lov til at prøve at gøre nogle anderledes ting”.

Ulla Astmann ønsker på nuværende tidspunkt ikke at være særligt konkret med, hvilke nye modeller, regionen gerne vil afprøve. Det skal vendes politisk først.

Men det er ikke nødvendigvis større råderum inden for private løsninger, forklarer hun.

”Vi har selv nogle muligheder ”in house”, som vi gerne vil afprøve. Vi har fx faciliteter på hospitalerne, det kunne være, vi kunne få lov til at leje lokaler ud til mindre klinikker. Vi synes ikke, at man behøver at fastlåse tingene”.

Hun tilføjer:

”Hvem ved, det kan være, der bliver mulighed for at vi kan tænke PLO-læger ind på hospitalernes faciliteter, det vil jeg ikke afvise. Men det kræver, at vi har muligheder for at leje ud til dem”.

Ulla Astman understreger, at der er tale om et politisk udspil.

”Det er politikere der tænker tanker. Vi er optagede af, at sikre borgeren en ordentlig og kontinuerlig lægedækning – og vi ønsker at finde nogle muligheder og kunne se bredt og fordomsfrit på det”, siger hun.

Hensigten er, inden årets udgang, og timet med udmeldingen fra regeringens lægedækningsudvalg, at rette en henvendelse til Folketinget for at få mere ”fleksible rammer”, som der står i aftalen.