Skip to main content

Region Nordjylland sender en tredjedel af deres regions- og udbudsklinikker til salg

Køberne skal sikre kontinuitet i lægestaben, god tilgængelighed og samarbejde om patientens forløb. Store kapitalinteresser skal ikke »ind og husere«, siger formand for regionens praksisudvalg. Formand for PLO Nordjylland er enig: Hellere en region- eller udbudsklinik end en stråmandsklinik.
PLO’s formand i Nordjylland, Anne Mette Alstrup. Foto:  Lars Horn / Baghuset.
PLO’s formand i Nordjylland, Anne Mette Alstrup. Foto: Lars Horn / Baghuset.

Dorte R. Jungersen dorte@jungersenjournalistik.dk

21. okt. 2020
4 min.

Om alt går efter planen, vil Region Nordjyllands rekord som den region, hvor der er flest regions- og udbudsklinikker, snart være historie.

Den 1. november udløber fristen for at byde ind på at drive praksis for tæt på 30.000 nordjyske patienter, svarende til cirka 15 lægekapaciteter.

På regionsrådsmødet den 29. september besluttede politikerne at sætte tre regions- og to udbudsklinikker til salg. Det betyder, at regionsklinikkerne i Nykøbing, Øster Jølby og Hjørring samt udbudsklinikkerne i Thisted og Frederikshavn, som drives af henholdsvis Nordic Medicare og Alles Lægehus, fremover vil blive drevet på almindelige overenskomstmæssige vilkår.

PLO opgjorde i september i år, at cirka 139.000 patienter på landsplan er tilknyttet en regions- eller udbudsklinik, så det er således en pæn andel af dem, der nu har udsigt til at komme tilbage til familielægens fold.

Kvalitet frem for alt andet

Baggrunden for udbuddet er, at regionen ifølge Carsten Rabe Kvist, kontorchef i Region Nordjylland, har modtaget »ret konkrete« henvendelser fra almenmedicinere, der ønsker at drive de fem klinikker på almindelige overenskomstmæssige vilkår.

For de to udbudsklinikker gælder det, at der er tale om et genopslag af en annonce fra maj i år, hvor der også var ytret interesse fra almenmedicinere for at drive klinikkerne. Men udbuddet blev udskudt, indtil det stod klart, hvilke parametre der skulle være udslagsgivende i tilfælde af, at der var flere om buddet.

Siden har et flertal i regionsrådet besluttet, at der skal foretages en samlet vurdering af kvalitet og pris, men at kvalitet som udgangspunkt vejer tungest.

»Kvaliteten ligger os meget på sinde, og hvis jeg er bekymret for noget, er det, om vi kan tjekke op på, om de kommende klinikejere lever op til de kvalitative krav, vi stiller. Både vi og PLO Nordjylland har interesse i, at det ikke bliver store kapitalinteresser, der kommer til at husere«, siger formand for Region Nordjyllands akut- og praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S).

Region Nordjylland har i de seneste ti år oplevet et fald i bestanden af praktiserende læger på knap 20 procent, og Morgens Ove Madsen har tidligere udtalt, at regionsklinikker er kommet for at blive.

Et eventuelt salg af de fem klinikker kommer ifølge praksisudvalgsformanden ikke til at ændre den forudsigelse.

»Jeg er ikke overbevist om, at vi har knækket koden, og at der er udsigt til en lang indmarch af almenmedicinere parat til at tage over«, siger Mogens Ove Madsen.

Positivt at regionen har valgt PLO-vejen

Formand for PLO Nordjylland, Annemette Alstrup, glæder sig over, at regionen har fastsat en række kvalitetskriterier, som matcher det, patienterne møder i en PLO-praksis.

»At opstille den slags kriterier er et godt værktøj til bl.a. at sikre, at det er den samme læge og ikke skiftende læger, patienten møder. De pågældende praksis ligger i områder med mange multisyge patienter, og vi ved, at det at have en fast læge er et af de bedste midler mod ulighed i sundhed. Ved at opstille disse kvalitative udvælgelseskriterier vil vi kunne undgå, at stråmandsklinikker [hvor speciallæger i almen medicin står som ejer af en praksis, men hvor driften varetages af vikarbureauer, red.] gør deres indtog her i regionen«, siger Annemette Alstrup.

Hun forventer ikke, at alle kapaciteter bliver besat i ét hug.

»Jeg håber og tror, at vi får nogle af ydernumrene besat af PLO-læger. Nok ikke alle i første omgang, men jeg vil til hver en tid foretrække en midlertidig regions- eller udbudsklinik frem for en stråmandsklinik. Jeg har siden min tiltræden som formand efterlyst et paradigmeskifte. Det er for tidligt at afgøre, om vi her vil se et skridt i den retning. Men det er meget positivt, at regionen holder fast i PLO-vejen. Det har vi tidligere savnet», siger Annemette Alstrup.

En billigere løsning

Region Nordjylland er den region, hvor der er flest regions- og udbudsklinikker.

I sommeren 2019 fik regionen Sundheds- og Ældreministeriets tilladelse til at drive regionsklinikker i en periode på op til seks år i Vesthimmerland, Jammerbugt og Thisted Kommuner – uden først at sende driften i udbud.

Tidligere – i 2017 – fik regionen tilladelse til at organisere sundhedsvæsenet på nye måder på Mors og i Hjørring.

Regionklinikkerne i Mors og Øster Jølby, der nu sættes til salg, er en del af det højprofilerede projekt Nye Veje, som er et samarbejde mellem regionen og Morsø og Hjørring Kommuner, og som bl.a. afprøver nye måder at drive almen praksis på – et projekt, som skal evalueres af VIVE.

Et salg af de to regionsklinikker kan nedlægge Nye Veje i og med, at klinikkerne vil blive drevet på almindelige, overenskomstmæssige vilkår.

PLO beregnede sidste år, at udgiften pr. patient i regionsklinikkerne på landsplan i 2016, 2017 og 2018 lå henholdsvis 29, 28 og 57 procent over udgifterne i PLO-klinikkerne.

Af en opgørelse, der blev fremlagt for Region Nordjyllands akut- og praksisudvalg i juni 2018, fremgik det, at det kostede Region Nordjylland 3,9 mio. kr. mere at drive regionsklinikken i Øster Jølby på Mors, end hvad prisen er i den gennemsnitlige PLO-klinik i regionen. Det svarede til en »merpris« på kr. 646 kr. pr. patient i regionsklinikken.

Overtagelsesdatoen er for alle klinikkers vedkommende er fastsat til 1. juli 2021.