Skip to main content

Region Syddanmark: Praktiserende læger: anerkendelse, tak

Kirsten Winding, winding@kirstenwinding.dk

28. okt. 2013
2 min.

Region Syddanmark:

Praktiserende læger: anerkendelse, tak

Hvem af jer regionspolitikere vil bakke os praktiserende læger op? Det spørgsmål ville de praktiserende læger gerne have svar på ved valgmødet i Middelfart. Ni regionspolitikere sad klar i panelet til at besvare spørgsmål og debattere med ca. 100 fremmødte læger fra Region Syddanmark.

Størstedelen af de fremmødte på mødet var praktiserende læger, derfor fyldte debatten om almen praksis mest. Den voldsomt stigende registrering var et hedt emne. Og da Enhedslistens Vibeke Suppli Enrum udtalte, at hun ærlig talt ikke har set en læge i sit hjem i dette årtusind, virkede det som en rød klud på dem, der arbejder for at »bevare familielægen«.

»Jamen vi er jo på vej til at lave et system, som meget få ønsker«, svarede den konservative Lasse Krull. »De praktiserende læger har jo ikke lyst til at være offentligt ansatte!«

Tilgængeligheden til almen praksis er blevet meget bedre i Region Syd, medgav praktiserende læge fra Odense, Birgitte Ries Møller. »Men vi savner politikernes anerkendelse af vores arbejde. Presset på almen praksis er steget voldsomt, vi får flere og flere patienter – også fra sygehusene – og det er fint, at samarbejdet mellem sektorerne fungerer bedre og bedre. Vi vil gerne løfte opgaven – men det koster selvfølgelig tid og dermed penge«, forklarede hun.

Henrik Dibbern, tidligere formand for PLO og praktiserende læge på Nordfyn, holdt lav profil på mødet, men indskød her, at det er frustrerende at se på, at sygehusene tilføres arbejdskraft. Få nu lægerne ud af sygehusene og ind i praksis, sagde han.

Rita Andersen, praktiserende læge i Kolding, anførte, at samarbejdet mellem de praktiserende læger og regionerne tidligere var godt og positivt. Men konflikten i foråret udviklede sig til en rigtig grim krig for begge parter. »Vi har ikke startet den, og vi føler os løbet over ende. Vi er jo samarbejdsvillige, hvorfor har I regionspolitikere ikke formidlet det budskab til jeres kolleger på Christiansborg«, spurgte hun.

Her tog Poul Erik Svendsen, socialdemokrat og formand for Sundhedsudvalget til genmæle: »Det var ikke nogen konflikt, det var en helt almindelig forhandling. I piber, men det må I altså kunne klare! Vi vil gerne lytte til jeres faglige argumenter og diskutere helheden. Lad os sammen finde fremtidens model for almen praksis og samarbejdet mellem sektorerne«, sagde han.