Skip to main content

Regioner vil luge ud i unødige skadestuebesøg

Anne Steenberger, as@dadl.dk

19. aug. 2011
2 min.

Lange ventetider på landets skadestuer og akutmodtagelser er en af hovedårsagerne til, at regeringen vil nedlægge regionerne. Det slog Bertel Haarder fast i på Venstres gruppemøde:

"Vi har set helt urimelige ventetider på op til 10-12 timer på skadestuerne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området følges ikke," sagde han.

Som modsvar har Region Midt fremlagt en undersøgelse, der viser, at det er lykkedes at nedbringe antallet af overflødige skadestuebesøg i Østjylland betydeligt og dermed lette presset på akutmodtagelserne. Midlet er en sygeplejerskebemandet telefonsluse, som patienterne opfordres til at ringe til, før de tager på skadestuen. Det har ifølge Region Midt sorteret 30 pct. af patienterne fra, som i stedet kan blive behandles hos egen læge eller nøjes med nogle gode råd.

Ifølge Sundhedsstyrelsen anbefaling skal alle akutte patienter, der ikke har brug for en ambulance, visiteres til akutmodtagelsen via almen praksis. Den anbefaling har regionerne ikke konsekvent ført ud i livet. Ikke i form af faste aftaler med almen praksis om at visitere.

Men fire ud af de fem regioner er ved at etablere en eller anden form for visitation til akutmodtagelserne. Det fremgår af regionernes hjemmesider. Kun Region Syddanmark har slet ingen visitation eller planer om det.

Region Midt har som nævnt indført en sygeplejerskebemandet telefonsluse i regionens østlige del. I den vestlige del af regionen bliver patienterne opfordret til at ringe til egen læge, før de dukker op i akutmodtagelsen. I Region Nordjylland er de akutte modtagelser visiterede på nær Ålborg Sygehus, men det er politisk vedtager, at det kommer. I Region Sjælland bliver alle akutmodtagelser omfattet af en telefonsluse svarende til den østjyske per 1. oktober.

Alle akutmodtagelser/skadestuer i Region Hovedstaden er i dag uvisiterede. Men hovedstadens regionspolitikere har netop vedtaget at etablere en såkaldt sundhedstelefon, der skal bemandes med sygeplejersker. De vil kunne sortere i patienterne, mener man i Region Hovedstaden.

Regionen har netop i denne uge (33) sat personalet i alle akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser i regionen i sving med papir og blyant for at registrere, hvor længe, hver enkelt patient venter og hvilke problemer, de er kommet med. Forventningen er, at de patienter, der trækker ventetidsgennemsnittet virkeligt op, vil være patienter fra kategorien "blå." De defineres som dem, der har småskader, såsom splinter og forstuvninger - og som i øvrigt er friske og kan sidde i venteværelset.

Resultatet af undersøgelsen skal give et fingerpeg om, hvor man kan sætte ind på den enkelte akutmodtagelse og også give bemandingen ved den kommende sundhedstelefon en fornemmelse af omfanget af patienter, der kan behandles hos egen læge eller kan nøjes med gode råd, oplyser Anne Skriver, der er chef for Region Hovedstadens Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning.