Skip to main content

Rekruttering af udenlandske læger:Sådan gjorde de i Sønderjylland

Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

25. apr. 2008
3 min.

Den sønderjyske opskrift består af lige dele målsætning, planlægning og udførelse, tilsat det menneskelige aspekt og krydret med varm velkomst og velvilje. Serveres for hele den tyske familie

Projekt rekruttering af tyske speciallæger til Sygehus Sønderjylland blev søsat i september 2007. Efter en del internt forarbejde blev der indrykket annoncer i Deutsches Ärzteblatt, og der blev fulgt op med et informationsmøde i Hamburg i november. Her deltog sygehusledelsen, læger, repræsentanter fra kommune, turisterhvervet og Sydbank. På mødet fortalte en tysk læge, der arbejder i Sønderjylland, åbent og ærligt om sine personlige oplevelser i forbindelse med ansættelse og arbejde. Der var standere med oplysninger om kommunerne mv., og der var lejlighed til at føre individuelle samtaler med ledere fra sygehuset.

Med i delegationen var også VUC, der skal stå for danskundervisning, samt HR-medarbejder Dagmar Eggers, der er ansat specielt til det tyske projekt, men som også tager sig af andre opgaver. Dagmar Eggers har selv en fortid i Tyskland. Hun er gift med en tysk læge, og hun kom til Danmark i 2002 sammen med sin familie, da hendes mand fik arbejde på Sønderborg Sygehus.

»I vort projekt er det en fordel, at vi er en grænseregion. Læger kan bo i Tyskland fortsat, eller de kan vælge at integrere sig i Danmark via det tyske mindretal. Vi har tyske institutioner osv., der gør, at overgangen ikke er så stor som i det øvrige Danmark«, siger Dagmar Eggers.

Hun fungerer i dag som kontantled mellem de tyske læger og alle de parter, der er involveret i projektet.

»For at skabe en god start for de tyske læger, hjælper vi dem med alt det praktiske og organisatoriske, og vi gør en indsats for at fremme integration ved at hjælpe med bosætning, institutioner og eventuel formidling af job til ægtefællen«, siger Dagmar Eggers.

Ægtefæller på kursus

Indsatsen resulterede i 131 ansøgninger, og disse blev behandlet på de enkelte afdelinger. Ansættelsessamtalerne foregik på sygehuset, og der var stillet en tolk til rådighed for de tyske læger. HR-afdelingen koordinerede forløbet.

Nogle trak sig igen, men foreløbig har 16 fået tilbudt stilling, og der er 86 i en restgruppe, som der ikke er brug for netop nu. Det skyldes, at en stor del af ansøgningerne var til de samme specialer. Derfor skal der nu mere målrettet søges til enkelte specialer, hvor der fortsat er mangel.

Sprogkurserne starter af flere omgange, og de første har netop sat sig på skolebænken. Også en del ægtefæller har valgt at gå med på kurset. På grund af opsigelsesfrister i hjemlandet, ansættes hovedparten af de tyske læger først i løbet af sommeren, og de skal så igennem et par måneders sprogundervisning, før de introduceres til det nye arbejde.

Men med den store interesse i Tyskland kan alle problemer med lægemangel vel uden videre løses? Nej, så enkelt er det ikke, mener lægefaglig direktør Henrik Villadsen:

»Mulighederne for at rekruttere tyske læger er stor, men antalsmæssigt har det alligevel sin naturlige begrænsning. Vi skal ikke opbygge rent tyske afdelinger, vi er et dansk sygehus. Det er de tyske læger i øvrigt heller ikke interesseret i. De har valgt at komme til Danmark for at arbejde under danske forhold«.