Skip to main content

Rettelse til gennemgang af et Cochrane-review »Behandling af bronkiolitis hos børn«

Redaktionen

6. jun. 2008
1 min.

Reservelæge Camilla Groth, reservelæge Marie-Louise von Linstow & professor Birthe Høgh, Hvidovre Hospital, Børneafdelingen (Ugeskr Læger 2008;170:1643-6).

I ovennævnte artikel var førsteforfatters navn angivet forkert. Det korrekte er Camilla Groth.

Redaktionen beklager fejlen.