Skip to main content

Rigshospitalet sætter Klarlund under tilsyn

Rigshospitalet vil i en toårig periode lade en komité føre tilsyn med professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersens forskningsaktivitet.

Bente Klarlund Pedersen. Foto fra hjemmeside.
Bente Klarlund Pedersen. Foto fra hjemmeside.

Klaus Larsen kll@dadl.dk

1. sep. 2014
2 min.

Rigshospitalet vil i en toårig periode lade en komité føre tilsyn med professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersens forskningsaktivitet.

Det sker, efter at Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i torsdags fastholdt sin kritik af professoren har handlet groft uagtsomt og dermed uredeligt i sin forskning.

Der bliver ikke bare tale om at gennemgå Bente Klarlund Pedersens artikler før en eventuel publicering:

”Det bliver mere detaljeret end som så”, siger Rigshospitalets direktør; Jannik Hilsted.

”Det bliver et tilsyn, hvor de forskellige aspekter af laboratorieaktiviteten bliver overvåget. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad der publiceres. Det er et spørgsmål om, hvordan laboratoriets funktion totalt set varetages”.

I en pressemeddelelse mandag forsikrede Rigshospitalet, at man ganske vist ser ”Med stor alvor på videnskabelig uredelighed”, men at ”man fortsat (har) tillid til, at overlæge, professor Bente Klarlund Pedersen også fremadrettet kan varetage sit arbejde på Rigshospitalet og Københavns Universitet”.

- Når Rigshospitalet fortsat tillid til at Bente Klarlund kan varetage sit arbejde, hvorfor skal der så føres tilsyn?

”Der foreligger jo en kendelse fra UVVU, og den kan vi ikke bare sidde overhørig. Det er vores pligt at sørge for, at der så vidt muligt ikke vil forekomme gentagelser”, siger Jannik Hilsted.

Sagen mod Bente Klarlund Pedersen startede i juli 2011, og 18. december 2013 erklærede UVVU for første gang Bente Klarlund Pedersen for uredelig. Men i februar 2014 valgte UVVU at genoptage sagen efter en heftig debat om god videnskabelig praksis og forskeres ansvar for deres samarbejdspartneres eventuelle fejl og fusk.

19. juli 2014 klagede Bente Klarlund Pedersen over UVVU’s kendelse, men i torsdags fastholdt UVVU altså, at hun i fire tilfældet har handlet groft uagtsomt og har dermed gjort sig skyldig i videnskabelig uredelighed.

Denne afgørelse har Rigshospitalet og Københavns Universitet nu taget til efterretning.

”Rigshospitalet har på baggrund af UVVU’s afgørelse iværksat foranstaltninger med henblik på at imødekomme den rejste kritik fra UVVU. For at undgå gentagelser er der nedsat en komité, der i en toårig periode vil føre tilsyn med Bente Klarlund Pedersens forskningsaktivitet”, hed det i pressemeddelelsen mandag.

Ifølge Jannik Hilsted, er det endnu ikke afgjort, hvem der skal udgøre komiteen. Kun, at det vil blive forskere udefra ”med specialindsigt i området”.

Læs UVVU’s redegørelse (pdf)

Læs Bente Klarlund Pedersens svar (pdf)