Skip to main content

”S-forslag devaluerer praktiserende lægers faglighed”

Socialdemokratiets forslag om tjenestepligt til nyuddannede læger devaluerer praktiserende lægers faglighed, fordi nyuddannede læger umuligt kan erstatte speciallæger, mener yngre læge. Alternativet er, at der ikke er en læge, siger sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

7. jan. 2019
8 min.

»Ønsker du en uerfaren uddannelseslæge, der udskiftes på halvårlig basis som din primære læge? For det er dét Socialdemokratiet på borgen ønsker. Det kan mit lægehjerte ikke bære«.

Sådan skriver læge og medlem af Yngre Lægers bestyrelse Kim Agerholm Brogaard i et opslag, der lige nu deles af flere læger på facebook.

Opslaget kommer som reaktion på Socialdemokratiets sundhedsudspil, der har kørt som kampagne på facebook siden nytår.

Midt imellem budskaber om nærhospitaler og 1.000 sygeplejersker dukker tjenestepligten til nyuddannede læger op.

Forslaget kommer fra Socialdemokratiets sundhedsudspil Tid til omsorg. I det konkrete forslag om tjenestepligt står, at »alle nyuddannede læger skal have pligt til at arbejde et halvt år i en lægepraksis i et område med lægemangel. Det skal ske umiddelbart efter, han eller hun har gennemført Klinisk Basisuddannelse og opnået selvstændigt virke«.

Forslaget er et af Socialdemokratiets løsninger på, at flere kommuner ikke kan skaffe nok praktiserende læger. Antallet af patienter pr. praktiserende læge i 2018 lå på det højeste niveau med 1.643 patienter pr. læge, og næsten 70 pct. af lægerne har lukket for tilgang. Det viser tal fra PLO.

Foruden tjenestepligten indebærer Socialdemokratiets sundhedsudspil også en afskaffelse af seksårsfristen, og partiet ønsker også at oprette 100 nye hoveduddannelsesstillinger i almen medicin.

Der er tale om unge læger, der har fået autorisation og har været ude i almen praksis i forbindelse med deres uddannelse. Det er en hjælpende hånd i en nødsituation. Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemoktratiet

Kender ikke grundvilkår

Kim Agerholm Brogaard er under hoveduddannelse i almen medicin i Aabenraa, som ifølge PLO er en af de lægedækningstruede kommuner.

»Jeg arbejder selv i udkantsdanmark, fordi vi kan mærke, at der mangler læger. Jeg bliver provokeret af forslaget, hvor dagligdagen er præget af et stort patientflow og travlhed. Socialdemokratiet går ind i en diskussion, hvor de vil anvende tvang, uden de kender til grundvilkårene og situationen i lægeverdenen. De devaluerer praktiserende lægers faglighed«, uddyber Kim Agerholm Brogaard i et interview med Ugeskrift for Læger.

Problemet ved forslaget om tjenestepligt er ifølge Kim Agerholm Brogaard, at patienterne ikke får den høje faglige behandling, som de har krav på, og som de får af de praktiserende læger.

»Praktiserende læger har gennemgået en flerårig klinisk speciallægeuddannelse. Den mangler vores uddannelseslæger. Vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, og rykker vi speciallægeansvaret over på yngste mand uden klinisk erfaring, skubber vi til det«, siger han.

Mangel på forståelse

Kim Agerholm Brogaard mener, at Socialdemokratiet afslører en grundlæggende mangel på forståelse for lægers faglighed og virkelighed.

»Nyuddannede har ikke de kliniske kompetencer, som speciallæger har. Socialdemokratiet har ikke forstået forskellen på nyuddannede, speciallæger og uddannelseslæger«, siger han.

Kim Agerholm Brogaard peger på, at en af løsningerne er at oprette nye intro- og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin og gøre almen praksis attraktivt.

Derudover skal politikerne lytte til, hvad de yngre almenmedicinere vil, mener Kim Agerholm Brogaard.

Hvad er det så, de yngre almenmedicinere gerne vil?

»Lad os i stedet for tvang fokusere på løsninger, der ligger lige for. Skab fleksible muligheder for at arbejde i almen praksis. Vi skal styrke mulighederne for kombinationsstillinger, kombinerede forskningsstillinger og delestillinger i almen praksis. Vi ønsker gode kolleger, gode muligheder for arbejde og samtidig prioritere familie. Pointen er, at der ikke er nogen læger, der er ens«, siger Kim Agerholm Brogaard.

Kim Agerholm Brogaard henviser til en undersøgelse fra Yngre Læger, der viser, at 70 pct. af de kommende praktiserende læger ønsker, at familien skal trives, 69 pct. ønsker gode kolleger, 62 pct. ønsker mulighed for nedsat tid og 31 pct. ønsker mulighed for fastansættelse uden køb af praksis.

YL savner invitation

Formand for Yngre Læger Helga Schultz peger ligeledes på gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø som løsning på problemet med lægedækning, så de yngre læger bliver klar til frivilligt at flytte sig.

Helga Schultz siger, at den alment praktiserende læge er gatekeeper til resten af sundhedsvæsenet, og at patienterne vil møde to meget forskellige læger, alt efter om forslaget bliver en realitet eller ej.

»Jo yngre du er, jo større sandsynlighed kan der være for, at du viderehenviser. Speciallægen har været hele vejen rundt på forskellige afdelinger i sin uddannelse. En læge, der har været færdig i et år, har slet ikke den brede erfaring. Det er ikke godt at henvise, hvis det kunne være løst i almen praksis. Hver gang du går et niveau op, koster det penge. Det er f.eks. dyrt med unødvendige skanninger«, siger hun.

Helga Schultz peger desuden på, at forslaget kan skade rekrutteringen til almen praksis.

»Hvis en masse unge læger forbinder almen praksis med tvang, kan man på længere sigt skade rekrutteringen«, siger hun.

Socialdemokratiet har ikke inviteret Yngre Læger indenfor til en drøftelse af deres forslag, siger hun.

»Vi blev briefet om, at forslaget ville komme, men vi er ikke blevet spurgt direkte om vores syn på forslaget før offentliggørelsen. Det synes jeg er uheldigt. Vi vil gerne samarbejde. Det er svært at forstå, at man ikke vil spørge os«, siger hun.

PLO: tidskrævende med unge læger

Formand for PLO Christian Freitag er ikke enig i, at Socialdemokratiet devaluerer praktiserende læger.

»Forslaget om tvang er en nødløsning, og det er et dårligt forslag. Men jeg oplever ikke, at det er deres intention at erstatte praktiserende læger med nyuddannede. Det er et forsøg på at putte ekstra lægekapacitet ud i områder, hvor der er mangel på læger. Det er ikke ment som devaluering«, siger han og fortsætter:

»De faglige årsager til, at forslaget er dårligt, er, at en ung KBU’er langtfra er lig med en speciallæge i almen medicin. Tværtimod er den uge læge nærmest afhængig af den praktiserende læge. Det er tidskrævende at have så unge læger i sin praksis. Det andet er økonomien. Det er et kostbart projekt. Skal alle ud og gøre tjeneste i områder hvor der er mangel på praktiserende læger, taler vi flere hundrede mio. kr. om året. De penge kan bruges langt bedre«, siger PLO-formanden.

Christian Freitag peger på, at løsningerne ligger i at styrke almen praksis fremfor at tvinge de yngre læger ud i udkanten. Ikke mindst for borgernes skyld, siger han.

»Hvor attraktivt er det at være borger at blive betjent af en ung læge, som meget modvilligt sidder der, som kun sidder der for ikke at få sanktioner? Løsningen er at lave stillinger, som gør det attraktivt for de unge læger at blive praktiserende læger. Hvis vi i stedet kunne bruge de samme 300-400 mio. kr. sammen med de 100 nye uddannelsesstillinger i gode jobs, nye bygninger, deltidsordninger og forskningsmuligheder – så er vi meget langt, også på kort sigt. Jeg er overbevist om, at det er noget, der tiltrækker yngre læger«, siger Christian Freitag.

PLO-formanden har, ligesom yngre læger, ikke været inviteret til møder med Socialdemokratiet.

»Jeg aner ikke, hvor de har det forslag om tvang fra«, siger Christian Freitag.

S: Vi mangler praktiserende læger

Hos Socialdemokratiet er sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen ikke overrasket over kritikken, men han understreger, at de unge læger ikke skal erstatte praktiserende læger.

»Vi ved godt, at nyuddannede ikke er speciallæger. Vi har behov for nogen, der kan række en hjælpende hånd. Vi mangler praktiserende læger, og heller ikke i lægedækningsudvalget er der kortsigtede løsninger. Vi skriver i forslaget, at hvis vi vinder regeringsmagten og får ansvaret, vil vi indkalde de lægelige organisationer«, siger Flemming Møller Mortensen.

Men det her skaffer vel ikke flere praktiserende læger, blot en masse unge læger?

»Der er tale om unge læger, der har fået autorisation og har været ude i almen praksis i forbindelse med deres uddannelse. Løsningen er tidsbegrænset. Vi rækker en hjælpende hånd til de borgere, der mangler praktiserende læger. Det er en hjælpende hånd i en nødsituation«.

De praktiserende læger siger, at det er tidskrævende at have helt unge læger ansat. Er det ikke blot en ekstra, tidskrævende opgave, I nu giver lægerne?

»Det er vi klar over. De unge læger skal have supervision. Det er væsentligt at tage udgangspunkt i, at lægerne allerede kan noget. De kan være en hjælpende hånd«, siger Flemming Møller Mortensen.

Men det kan være svært for lægerne at nå?

»Hvad er alternativet? Alternativet er, at der ikke er en læge, eller at de læger, der er, har lange ventelister på ikke-akutte tider. Det ansvar bliver vi nødt til at tage på os og finde kortsigtede løsninger«.

Devaluerer I lægefagligheden, når I erstatter praktiserende læger med nyuddannede læger?

»Jeg er ikke enig i den præmis. Det er ikke en erstatning. Det er et supplement til den situation, vi er i, hvor vi mangler praktiserende læger. Vi kan ikke trylle speciallæger i almen medicin. Det er en bred erkendelse«.

Hvorfor har I ikke inddraget Yngre Læger og PLO i udformningen af forslaget?

»Sådan er det i politik. Vi har vores tanker, mål og holdninger. De lægefaglige organisation kan kun være glade for, at vi skriver i forslaget, at vi ikke indfører noget, uden de lægefaglige organisationer er inddraget. Det politiske ansvar ligger i at sige, at vi ikke vil have et samfund uden praktiserende læger nok. Vi kan ikke leve med, at der er områder, der ikke har lægedækning. Vi skal have så høj faglighed som muligt«.

Kommer de yngre læger ikke bare til at viderehenvise alle patienter, fordi de mangler den grundlæggende faglige erfaring?

»Supervision er det, der skal til. De praktiserende læger bliver aflastet ved, at yngre læger kommer ud i deres praksisser. Det er ikke anderledes end den måde, uddannelseslæger bliver superviseret i dag i almen praksis«.

Hvad mener du om kritikken?

»Kritikken er forudsigelig, men jeg mangler stadig fra kritikerne at sige, hvad løsningen så er for at løse den situation, at 120.000 danskere står uden praktiserende læge og bliver henvist til udbudsklinik uden kontinuitet«.