Skip to main content

Samarbejde er akilleshælen ved nyt nationalt kræftcenter

Det nye nationale kræftcenter DCCC skal højne indsatsen på kræftområdet og gøre vejen fra forskning til patient kortere. Men øvelsen ligger i samarbejdet, så regioner, universiteter og hospitaler ikke sætter sig fast på personlige interesser, mener centerets formand.

Universiteterne bør have en større rolle ved det nye nationale kræftcenter, mener Ulrik Lassen, professor og klinikchef på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. 
Foto: Kristine Buske Nielsen
Universiteterne bør have en større rolle ved det nye nationale kræftcenter, mener Ulrik Lassen, professor og klinikchef på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. 
Foto: Kristine Buske Nielsen
Kristine Buske Nielsen, krn@dadl.dk
10. mar. 2017
04 min

Faktaboks

Tal og fakta

Et nyt nationalt kræftcenter med navnet DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center) skal samle landets specialister inden for behandling og forskning i kræft for at styrke den landsdækkende forskning og viden på området og få ny behandling hurtigere ud til patienter i hele Danmark.

Det har Kræftens Bekæmpelse sammen med Danske Regioner og kræftlægerne i DMCG (Danske Multidisciplinære Grupper) netop offentliggjort på den årlige cancerkonference.

Med det nye center er der ikke tale om en fysisk bygning, men et samarbejde på tværs af regioner, hospitaler, universiteter og forskningscentre, der bygger på et netværk af klinikere og forskere inden for udredning, behandling og forskning i kræft. Inspirationen til det danske center kommer fra USA og Europa, hvor disse kræftcentre ofte er bygget op omkring et universitet. Et eksempel er Cambridge Cancer Center i Storbritannien. Men det danske center bliver det første nationale i verden.

På sigt er målet at tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise både nationalt og internationalt og blive akkrediteret som Comprehensive Cancer Center af OECI (Organisation of European Cancer Institutes).

Samarbejde er det springende punkt

Centerets formand bliver Anne Bukh, der er koncerndirektør for sundhedsområdet i Region Nordjylland. Hun mener, at et nationalt center er ambitiøst, men ikke umuligt.

”Vi har gode nationale forskningsstrukturer i Danmark. Vi har alle sammen et CPR-nummer, vi har nationale registre, vi har ensartede retningslinjer for behandling af kræft, og vi har nationale kvalitetsdatabaser. Det mener jeg giver gode muligheder for et nationalt center, siger Anne Bukh, men hun peger på én stor udfordring, som alle parter er enige om.

”Det springende punkt er, om vi kan lykkes med at få folk til at se bort fra egne personlige interesser og dedikere sig til samarbejdet på tværs af landet og på tværs af universiteter og hospitaler. Vi har nedsat et fagligt udvalg, hvor vi har samlet eksperter fra forskningsmiljøerne på hospitalerne og universiteterne, og vi håber herigennem at kunne være med til at fremme det gode samarbejde”, siger Anne Bukh.

I det faglige udvalg sidder blandt andre overlæge og professor Ulrik Lassen, der er klinikchef på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet. Han ser også samarbejdet som den store udfordring.

”Hvis DCCC skal fungere som et samlet center, skal alle parter forstå, at det at arbejde på tværs og dele data er til fælles bedste. Men vi er flasket op med at forskning er kompetitivt. Vi har nogle super stærke forskningsgrupper, der gerne vil komme først med deres data, fordi det er med til at skabe grobund for, at de får mere funding til at kunne forske. Så det at alt pludseligt ligger frit ligger mod vores natur. Men jeg mener, at samarbejde og datadeling er fremtiden og håber derfor, at det lykkes”, siger Ulrik Lassen.

Ønske om større rolle til universiteterne

Centerets hovedspillere er Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner og DMCG. Og ifølge Ulrik Lassen spiller universiteterne ikke en stor nok rolle, som det ser ud i den nuværende plan for centeret.

”Jeg håber, at DCCC kan blive akkrediteret som Comprehensive Cancer Center. Det vil være en kæmpe fordel for Danmark og de danske patienter, fordi det vil give flere muligheder for eksterne forskningsmidler. Men det kræver, at vi organiserer os rigtigt. Basalforskning er grobunden for al fremtidig behandling. Derfor mener jeg, at det er altafgørende, at universiteterne får en større rolle, og det mener jeg ikke, der er lagt op til nu”, siger Ulrik Lassen, der mener, at forskningen fortsat skal være fri og ikke reguleres af centeret.

DCCC’s styregruppe vil afholde møde minimum fire gange om året. Det første møde er afholdt, og det andet styregruppemøde afholdes den 15. marts. Desuden skal det faglige udvalg afholde deres første møde 31. marts.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen