Skip to main content

»Seks ud af familiens 12 børn udvikler meget svær skizofreni«

Den amerikanske forstadsfamilie på 12 børn og to voksne ligner en amerikansk drøm. Men under overfladen gemmer sig en anden historie. Bogen er en familiesaga og en fængslende historisk beskrivelse af psykiatriens forsøg på at forstå årsagsforholdende ved skizofreni, skriver anmelder, professor i psykiatri Merete Nordentoft.

Cover: Svane & Bilgrav
Cover: Svane & Bilgrav

Merete Nordentoft, professor i psykiatri, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet. Interessekonflikter: ingen 

6. mar. 2023
3 min.

Fakta

Børnene på Hidden Valley Road

Denne bog indeholder et stort og livslangt familiedrama i en amerikansk familie, som er meget hårdt ramt af skizofreni. Bogen indeholder også en fængslende historisk beskrivelse af psykiatriens forsøg på at forstå årsagsforholdene ved skizofreni.

Familien Galvin er bosiddende på Hidden Valley Road i Colorado Springs og har 12 børn, ti drenge og to piger. Seks af drengene udvikler meget svær skizofreni, herunder illustreret ved en kort beskrivelse af en hospitalskontakt med den ældste søn Donald:

Donald forklarede personalet, at han var holdt op med at tage sin medicin, fordi hans ur var gået i stå. Adspurgt om sin mor omtalte hende som »min fars kone«. Hun var faktisk ikke hans rigtige mor, havde han besluttet, for han var faktisk blevet forbyttet på hospitalet og var i virkeligheden afkom af en blæksprutte. Han blev spurgt, om han havde et kørekort og svarede, at han havde et »Guldhår og de tre bjørne-kørekort«.

Huset i Hidden Valley Road er i det meste af bogen rammen om de syge brødres liv, og hjemmet er i lange perioder massivt præget af de ramte brødres voldsomme sygdomsforløb. Der er en tung beskrivelse af, hvordan også de raske søskendes liv bliver svært påvirket af utryghed og manglende omsorg.

Samtidig indeholder bogen en uhyggelig gennemgang af historien om, hvordan prominente psykoanalytikere som Frieda Fromm-Reichmann og Gregory Bateson lagde grundstenen til teorien om »the skizofrenogenic mother« og »doubble-bind- teorien«. Teorierne har ingen som helst empirisk underbygning, og den skadelige kort- og langsigtede effekt af disse teorier har været enorm. Psykiatrien var således teoretisk i årtier fanget i en blindgyde, de pårørende er blevet svigtet, og man forsømte at etablere det samarbejde med dem, som kan have afgørende betydning for sygdomsforløbet. Journalnotater om moderen i Galvinfamilien vidner om, at moderen igennem hele sygdomsforløbet er blevet anset som den afgørende faktor for, at drengene er blevet syge.

Bogen indeholder også en gennemgang af, hvordan genetisk interesserede psykiatere som Lynn DeLisi, Kenneth Kendler, Richard Wyatt, Daniel Weinberger og Robert Freedman blandt andet med udgangspunkt i Galvinfamilien arbejder på at forstå genetikkens betydning. I denne proces spillede danske adoptionsstudier en vigtig rolle. Vi følger også med i udviklingen af hypoteserne om forstyrrelser i hjerneudviklingen og i skabelsen af stress-sårbarheds-modellen, formuleret af forskere som Irwin Gottesman og Joseph Zubin og Bonnie Spring. Stress-sårbarheds-modellen er stadig grundlæggende for vores forståelse af skizofreni og vejledende for vores daglige arbejde med patienterne.

Bogen kan varmt anbefales til læger, personale i psykiatrien og lægfolk. Både på grund af den levende kliniske beskrivelse af, hvor hårdt skizofreni kan ramme, når det er værst, og på grund af den spændende, uhyggelige og løfterige gennemgang af udviklingen i den teoretiske forståelse af årsagerne til skizofreni.