Skip to main content

»Sex er sundt, sex er kommet for at blive, men sex kan også gøre ondt«

I sundhedsvæsenet screener vi patienter for overvægt, rygning, alkohol og selvmordstanker, men vi hopper elegant hen over screening for seksuel sundhed, ensomhed og sorg. Ny bog gør det let at tale om intime og følsomme emner, hvis man er saglig, nysgerrig og ærlig, skriver anmelder Morten Sodemann.

Cover: Samfundslitteratur
Cover: Samfundslitteratur

Morten Sodemann, overlæge og klinisk professor, Det Sundhedsvidenskabelige FakultetKlinisk Institut, KI, OUH, Forskningsenhed for Infektionsmedicin (Odense). Interessekonflikter: ingen

22. sep. 2023
3 min.

Fakta

Seksuel sundhed og omsorg. Professionel hjælp til det mest private

Der er bøger, man hakker sig igennem, fordi man skal, og så er der bøger, man læser i et hug, uden at man når at tænke på kaffe. Bøger i den første kategori er ofte lærebøger, mens bøger i den anden kategori ofte er romaner eller en krimi.

Jeg læste Maria Pedersens og Martin Einfeldts bog »Seksuel sundhed og omsorg« i et propfyldt tog til og fra København i et hug uden at ænse larmen fra efterskolelever og mobiltelefonsamtaler. Ikke fordi den handler om sex, men fordi den er hamrende godt skrevet, den har en klar fremadskridende struktur, og så er den frem for alt en bog om at tale med mennesker, man ikke kender, om intime og private behov. Det er selvfølgelig en lærebog til sundhedsprofessionelle og andre, der drager omsorg for andre mennesker, men det er også en bog om at have modet til at skabe tillidsvækkende relationer, hvor det vanskelige, tabubelagte eller følsomme er lettere at bringe på banen.

Sex er sundt, sex er kommet for at blive, men sex kan også gøre ondt. I sundhedsvæsenet screener vi patienter for overvægt, rygning, alkohol og selvmordstanker, men vi hopper elegant hen over screening for seksuel sundhed, ensomhed og sorg. Drejer det sig om borgere eller patienter med anden etnisk baggrund, ældre, demente, psykisk syge, kronisk syge eller fysisk handicappede, så tænker vi, at det næppe er relevant, eller ligefrem uønsket, at tale om seksuel sundhed. Men, jo længere tid der går, uden at man får talt om det, jo større problem bliver det. »Seksuel sundhed og omsorg« hjælper med at tage hul på samtalen, der anerkender, at alle mennesker har en seksualitet, men ikke alle kan udleve den på den måde, de måske gerne ville.

Bogen er rigt spækket med cases og forslag til, hvordan de kunne løses. Man mærker tydeligt, at casene er fra det virkelige praksisnære liv, og det gør det meget lærerigt for sundhedsprofessionelle, der umiddelbart kan identificere sig med de dilemmaer, de illustrerer. Som læser bliver man bogstaveligt talt taget i hånden gennem de mange hjørner af seksuel sundhed: dine og andres grænser, værdier, tabuer og den virkelig vanskelige samtale. Bogen beskriver respektfuldt, hvor forskelligt aldring påvirker seksuel sundhed (herunder udfordringer på plejehjem og i forhold til demens). Fysiske og psykiske sygdomme og behandlingen af dem kan påvirke seksualitet og seksuel nydelse. Bogen gennemgår mange konkrete handlemuligheder, hvilket er en stor fordel for læseren, for én ting er at turde tage hul på samtalen, noget andet er at være i stand til at tilbyde løsningsforslag, der ofte kræver, at man som professionel er meget præcis og faktuel. Her giver bogen anvisninger til gode hensynsfulde formuleringer, og hvordan man sammen med patienten kan samskabe et fælles acceptabelt sprog om kønsorganer, praktikker og følelser.

»I sundhedsvæsenet screener vi patienter for overvægt, rygning, alkohol og selvmordstanker, men vi hopper elegant hen over screening for seksuel sundhed, ensomhed og sorg«Morten Sodemann, overlæge og klinisk professor.

Som en ekstra vigtig vinkel er der et afsnit rettet mod ledelserne, der skal sikre rammerne for, at seksuel sundhed bliver en del af omsorgen. Man skal kende loven, skrue op for fagligheden og fjerne de private holdninger, der let kan forhindre en professionel respektfuld omsorg også på dette område.

En godt skrevet, velstruktureret lærebog, der på en måde selv viser, hvor let det er at tale om de mest intime og følsomme emner, hvis man er saglig, nysgerrig og ærlig.