Skip to main content

Sidste tur med blodprøverne

Der har være aktivitet i døgndrift på Klinisk Biokemisk Afdeling på Aarhus Kommunehospital siden afdelingen åbnede for mange år siden, men nu er det slut – den allersidste blodprøve er analyseret.
Blodprøvevogn. Foto Erik Balle
Blodprøvevogn. Foto Erik Balle

Morten Arnika Skydsgaard, genstandsredaktør for Bibliotek for Læger

15. jul. 2019
3 min.

Vi går fra etage til etage på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Kommunehospital.

Her har været aktivitet i døgndrift, siden afdelingen åbnede for mange år siden. Nu er der næsten mennesketomt. Hospitalstekniker Erik Petersen fortæller, at den allersidste blodprøve analyseres på fredag. Han er synligt berørt af situationen, og hele hospitalet er præget af opbrud.

Som nogle gribbe, der vejrer føde, har vi tilset en samling af genstande på loftet. Men det er den sædvanlige slags, dvs. gamle måleapparater og instrumenter, som vi allerede har i vores museumssamling.

Hvis du vil tegne abonnement på Bibliotek for Læger skal du gå ind på www.læger.dk > Abonner. Et årsabonnement koster 399,95 kr. Der gives rabat til medicinstuderende.
Hvis du vil tegne abonnement på Bibliotek for Læger skal du gå ind på www.læger.dk > Abonner. Et årsabonnement koster 399,95 kr. Der gives rabat til medicinstuderende.

Vi tager elevatoren ned i kælderen og går ind i et stort lokale. Langs væggen holder vognene til blodprøvetagning side om side. »Jeg har allerede sendt 20 til Afrika«, forklarer Erik. Resten skal til det nye sygehus i Skejby.

Et par dage senere henter vi en prøvetagningsvogn, der er klar til at blive rullet ind i historien. Vognen er en medicinhistorisk perle. Et mobilt arbejdsområde, som forbinder den sårbare situation ved sygesengen, hvor patienten stikkes, med det højteknologiske og automatiserede laboratorium, der regeres af naturvidenskabens love. En arketypisk genstand i moderne biomedicin, som kræver et stykke af patientens krop for at fungere.

På hjul ind i medicinhistorien. En prøvetagningsvogn med reagensglas og farvede låg, en dunk sprit, plaster, vatkugler, swaps, staseslange samt en kanylebøtte.
På hjul ind i medicinhistorien. En prøvetagningsvogn med reagensglas og farvede låg, en dunk sprit, plaster, vatkugler, swaps, staseslange samt en kanylebøtte. (Foto: Steno Museum/ Erik Balle)

»Den store morgenrunde« begyndte kl. 7.30, hvor 20-25 bioanalytikere rullede afsted i de lange tunneller under hospitalet og op til afdelingerne, hvor 10-15 patienter afleverede blod til hver vogn. Bagefter fordeltes blodprøverne på de forskellige analyseafdelinger, hvorefter resultaterne vandrede tilbage til afdelingerne – først med brevpost og piccoloer og senere med edb. Laboranterne kørte runder hele dagen og den sidste kl. 3 om natten.

Bioanalytiker Bente Bruhn Jakobsen, som har pakket vores vogn, fortæller: »Jeg har været her i lige knap 46 år. Jeg startede som 20-årig elev her«. Hele hendes arbejdsliv fandt sted på hospitalet, og i morgen går hun på pension.

Aarhus Kommunehospital, ligger stadig op ad bakken på Randersvej. Den sidste blodprøve er taget, og den sidste døde er kørt af sted fra kapellet. Hospitalet åbnede i 1893 med 140 senge, en overlæge og to reservelæger.

Det røde bygningsmassiv, Aarhus Kommunehospital, ligger stadig op ad bakken på Randersvej. Den sidste blodprøve er taget, og den sidste døde er kørt af sted fra kapellet. Hospitalet åbnede i 1893 med 140 senge, en overlæge og to reservelæger.

Efter 125 års virke lukkede de sidste afdelinger i marts måned, og bygningerne overgik til Aarhus Universitet.

Læs mere fra Bibliotek For Læger

Faktaboks

Fakta