Skip to main content

Sidste udkald til Lægedage 2007

Adm. leder af Lægedage Kirsten Talbro Laraignou, ktl.plo@dadl.dk

2. nov. 2007
4 min.

Årets aktuelle emne - og andre eksempler på kurser på Lægedage 2007

Årets aktuelle emne: Den stressede patient

Stress som henvendelsesårsag fylder mere og mere i de praktiserende lægers kliniske dagligdag. Dette kursus vil belyse, hvorfor stress opstår, hvordan det præsenterer sig, hvordan diagnosen stilles og relevante behandlingstiltag. Desuden vil de udløsende årsager, de beskyttende faktorer og de fysiologiske forandringer i forbindelse med stress blive belyst. Hvordan hjælper man bedst en sådan patient?

Det er Jeanett Bonnichsen og Thomas Milsted, Center for Stress, der underviser, og praktiserende læger Bent Stolberg og Pia Koefoed, der er kursusledere på dette kursus (Å 1.3).

Sammenhæng for kræftpatienter?

Årets store emne er cancer. Forskningsenheden i Odense står bag torsdagens heldagskursus om sammenhæng for kræftpatienter. Kurset belyser de områder, hvor egen læge kan gøre en forskel, og har især fokus på tidlig diagnostik, rehabilitering og palliation. Hør om, hvor det det ofte går galt, og hvordan lægerne kan give kræftpatienterne et bedre sygdomsforløb.

Allergi og lungesygdomme

Torsdag formiddag er emnet allergi på programmet. Hver 4. dansker oplever i løbet af et år allergiske manifestationer - prævalensen af allergiske sygdomme er stigende, og det er derfor afgørende, at den praktiserende læge er klædt på til at diagnosticere og behandle disse sygdomme. På kurset kan du høre om de hyppigst forekommende allergiske lidelser m.fl.

Det samme underviserhold - professor Ronald Dahl og overlæge Ole Hilberg - behandler emnet lungesygdomme om eftermiddagen. Kom og hør om astma, bronchiale, KOL, lungefibrose og lungecancer.

På vej mod egen praksis og fremtidens praktiserende læge

Er du lige nedsat som praktiserende læge - eller overvejer du at blive det - kan du på kurset høre historier fra det virkelige liv, fortalt af en nynedsat læge. Om faglighed og fornøjelighed i og uden for praksis, og også noget om økonomisk strategi.

Kurset om fremtidens læge sætter fokus på den nye generation af praktiserende læger. Hvem er de? Hvad vil de? Og kan det imødekommes? Workshoppen vil præsentere forskningsbaserede oplæg, og herefter følger en slags fremtidsværksted.

»Hvordan udvikler vi samarbejdsstrukturen i almen praksis?«

Fremover vil almen praksis komme til at spille en stor rolle i kontrol og behandling af kronisk syge. Det stiller krav til, at hver enkelt praktiserende læge/lægepraksis må arbejde med målsætninger, visioner og arbejdsfordeling. Det er vigtigt både at lytte til de erfaringer, praksispersonalet får, når arbejde uddelegeres til dem, samtidig med at lægerne selvfølgelig skal sikre den faglige kvalitet.

Derfor er de tre ben - ledelse, praksiskultur og faglighed - emnet for dette kursus, som veksler mellem indlæg og arbejde i mindre enheder. Vær vis på, at alle bliver inddraget i dette kursus, som ledes af praktiserende læge Helge Madsen og seks kvalificerede undervisere.

Adgang til patientjournalen

Hvem har adgang til patientjournalen og i hvilket omfang? Hvad med forsikringsbranchen? Hvordan undgår lægen at bryde tavshedspligten? Dette kursus, med attestudvalgets »grand old man«, Kresten Nielsen som kursusleder og delvis underviser, besvarer en lang række spørgsmål. Kom og lær mere fredag eftermiddag.

Kurser om indvandrere og udvandrere

Fredagen byder også på kurser om indvandrere, om hyppige sygdomme hos dem og om deres ofte komplicerede socialmedicinske område. Og om udvandrere - kom og hør om hverdagen som distriktslæge i Grønland og om fremtidsplaner for det grønlandske sundhedsvæsen.

Dette er blot nogle få eksempler på nogle af Lægedages kurser. Se omtalen af kurserne i Lægedagekataloget eller på www.laegedage.dk

Lægedages torsdagsfilm: Super Size Me af Morgan Spurlock (2004)

Dette års torsdagsfilm, »Super Size Me«, er en uhøjtidelig og humoristisk film. En dokumentarfilm om en enkelt mands rejse ind i en verden af vægtforøgelse, sundhedsproblemer og fast food.

Filmen følger instruktøren, der på egen krop afprøver, hvad amerikanerne spiser, og hvilke konsekvenser det har for hans helbred. Han udsætter sig selv for et eksperiment, hvor han udelukkende må spise McDonald fast food i 30 dage. Han overvåges nøje af tre eksperter. De fysiske og psykiske følger af hans nye kostvaner viser sig at være mere chokerende end forventet. Efter tre uger fraråder hans egen læge, at han fortsætter eksperimentet. Filmen vandt prisen for bedste instruktion på Sundance Film Festivalen 2004.

Det kan nås endnu

Tilmelding til Lægedage kan ske online via hjemmesiden www.laegedage.dk, pr. e-mail: booking.plo@dadl.dk, pr. fax 35 44 84 99 eller pr. tlf.: 35 44 84 82.

Vel mødt!