Content area

|

Søg forskningstøtte fra Læqeforeninqens Forskninqsfond

Højmoseqård-leqatetSvend Aaqe Nielsen Wacherhausens LeqatLæqe Søren Seqel oq hustru Johanne Wiibroe Seqels ForskninqsfondMimi oq Victor Larsens FondElse og Aage Grønbeck-Olsens LegatJohs. M. Klein og Hustrus Mindelegat

Ansøgningsfrist er 1. december 2021

Lægeforeningens Forskningsfond

Lægeforeningens Forskningsfond har til formål at støtte forskning inden for det lægevidenska-belige fagområde.

En del af midlerne skal anvendes til forskning i:

Cancer

Hjertesygdomme

Nyresygdomme

Morbus Meniere

Parkinsons sygdom og lign.

Gerentologi

Neuromedicin Neurokirurgi

Sukkersyge

Arteriosklerose

Der vil blive lagt vægt på ansøgninger fra yngre forskere samt klinisk forskning og der ydes ikke støtte til egen løn, løn og transport til forsøgspersoner, Ph.D.-afgift, Rejse- og kongresud-gifter, Studieophold og Publikationer

Bedømmelsesudvalg

Ansøgningerne vil blive vurderet af et særligt videnskabeligt bedømmelsesudvalg udpeget at Lægeforeningens bestyrelse med repræsentation fra Lægevidenskabelige Falkutet ved hvert af universiteterne i København, Århus og Odense, Danmarks Frie Forskningsfond, Lægevidenska-belige Selskaber og Lægeforeningens bestyrelse.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes direkte via et link på læger.dk: www.laeger.dk/laegeforeningens-forskningsfond

Udbetaling af midler vil være betinget af, at der foreligger godkendelse af projektet fra »Den Videnskabsetiske Komite« og/eller »Dyreforsøgstilsynet«.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Valmod, Lægeforeningen, Jura & Medlemmer på e-mail: eva@dadl.dk.

Blad nummer: 

Right side

af Birgitte Benedicte Sand Reventlow | 17/09
10 kommentarer
af Peter Ivan Andersen | 17/09
2 kommentarer
af Martin Lindhardt Nielsen | 17/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 16/09
1 Kommentar
af Thomas Korgaard Jensen | 15/09
1 Kommentar
af Jørgen Larsen | 15/09
12 kommentarer
af Morten Blomgren | 13/09
4 kommentarer