Skip to main content

Sponsoreret efteruddannelse eller hvad?

Journalist Anne Steenberger, as@dadl.dk

5. maj 2008
3 min.

Spørgsmålet er, hvad der skal ske med den decentrale efteruddannelse, når lægekredsforeningerne nedlægges. Det har Lægeforeningen givet et bud på med et debatoplæg, der skulle diskuteres af repræsentantskabet. Med et ændringsforslag var der tilslutning til oplægget.

Det betyder, at Lægeforeningen i fremtiden skal være ankeret i de lokale efteruddannelser, og at lokale efteruddannelsesudvalg skal stå for dem. Finansieringen var der til gengæld diskussion om. Ikke at nogen er imod indstillingen om, at arbejdsgiverne, altså regionerne, bør betale kurserne. Det gør allerede Region Nordjylland, og det kan de øvrige regionerne vel også, er ræsonnementet.

Men hvis de nu ikke gør, hvad så? Skal lægemiddelindustrien, som den har tradition for, sponsorere? Nej, det skal den ikke. For Lægeforeningens bestyrelse har for år siden besluttet, at Lægeforeningens egen kursusvirksomhed ikke skal finansieres af lægemiddelindustrien.

»Nu står vi i en situation, hvor der skal harmoniseres mel-lem Lægeforeningens regler og dem, der har hersket i lægekredsforeningerne. Og vi kan ikke åbne op for en sponsorering, for så åbner vi for en sponsorering i hele Lægeforeningen«.

Diskussionen stod om et afsnit i oplægget, hvor der står, at de lokale kursustilbud ikke skal sponsoreres af medicinalindustrien. Men der står også, at det godt kan lade sig gøre, at medicinalindustrien har en udstilling i forbindelse med lægedage og derigennem finansierer dele af kurserne.

Det faldt mange for brystet. Det er dobbeltmoral, lød det.

Det var alle sådan set enige om. Diskussionen blev angrebet fra en principiel og en pragmatisk vinkel.

»Der må være et enten-eller med hensyn til sponsorering. Vi må være helt klare i vores politik. Vi kan ikke have en politik, der er drevet af en aktuel nødvendighed«, lød det fra yngre læge Nikolaj Pedersen.

Han foreslog, at sætningen, der tillader udstillinger, sløjfes.

I den anden ende var meninger, der frygtede for, hvis man var på vej mod helt at forlade sponsorering:

»Vores driftsherrer skal som målsætning betale. Men siger vi nej til denne mulighed for sponsorering, som er formuleret her, er jeg bange for, at det vil vil gribe om sig til andre sammenhænge også. Det vil få meget store konsekvenser, og meget vil falde fra hinanden. Vi kan ikke forlade sponsoreringen helt, men den skal være gennemsigtig«, sagde Ole Nørregaard.

En praktisk model kunne være den måde, PLO gør det på, mente Poul Sigh:

»På PLO's lægedage har man kursus og udstillingsområde adskilt fra hinanden. Man kunne kopiere regelsættet herfra«, sagde han.

Jens Winther Jensen kom endelig med et ændringsforslag, som gik ud på at bevare formuleringen, som giver mulighed for en udstilling, der delvis sponsorerer, når der holdes lægedage. Men med en tilføjelse, der lyder: »Bestyrelsen i Lægeforeningen skal arbejde hen mod at afskaffe denne sponsorering«.

Med dette ændringsforslag fandt oplægget en tilslutning på hele 92 procent.