Skip to main content

Stort flertal vil have etiske og kollegiale regler

Journalist Klaus Larsen, klaxis@journalist.dk

5. maj 2008
2 min.

Efter Lægemødet i Herning kan der næppe herske tvivl om, at Lægeforeningen skal have etiske og kollegiale regler. Et nyt, elektronisk afstemningssystem kunne nemlig på få sekunder fortælle HB-medlem Hans Buhl, at 97,58 pct. af de delegerede ønskede sådanne regler for standen. Kun 2,42 pct. var imod tanken, fremgik det umiddelbart på bagtæppet over dirigenten.

At det også er Lægeforeningen, der skal udarbejde dem, svarede (igen) 97,58 pct. ja til, mens 2,42 pct. igen var mod.

Man kunne næsten have troet, at det elektroniske afstemningssystem var fremstillet i det hedengangne DDR, men ved det sidste spørgsmål fra talerstolen var holdningerne lidt mere delte.

Spørgsmålet lød: Skal foreningen kunne sanktionere eventuelle regler? Og 88,52 procent mente nu, at der skal være sanktionsmuligheder, mens de resterende 11,48 pct. sagde nej.

Arbejdet går videre

På Lægemødet sidste år blev det vedtaget at sætte et arbejdsudvalg til at lave nye etiske og kollegiale regler i stedet for de gamle og efterhånden temmelig antikverede. Sagen viste sig mere kompliceret end ventet.

Blandt andet havde Yngre Læger betænkeligheder ved, at foreningen i teorien risikerer at skulle optræde som forsvarer, anklager og dommer over for et medlem i en og samme sag.

På Lægemødets første dag var dagen blevet indledt med to timers temadrøftelse af de etiske og kollegiale regler. Syv store arbejdsgrupper diskuterede en række cases, der illustrerede de dilemmaer, håndhævelsen af sådanne regler kan føre med sig.

Fra disse temadrøftelser fik Lægemødet en mappe med svar og forslag fra grupperne, som en ny arbejdsgruppe nu skal bruge til at stille konkrete forslag til nye etiske og kollegiale regler.