Skip to main content

Stram økonomiaftale vil føre til besparelser på sygehusene

Flere regionsformænd forventer besparelser og afskedigelser på sygehusene til næste år efter at regioner og regering er blevet enig om en skrabet økonomiaftale

(Foto: colourbox.com)

Klaus Larsen og Anne Steenberger

4. jun. 2014
5 min.

De økonomiske rammer for sygehusene er næste år så stramme, at flere regionsformænd forudser sparerunder på sygehusene.

Regeringen og regionerne er netop blevet enige om en aftale om næste års økonomi. Den rummer en vækst på 0,5 pct. – eksklusiv psykiatrimidlerne, som regeringen for nylig har afsat. Det svarer til en samlet realvækst på sundhedsområdet på 474 mio kr. Sygehusene skal fortsat øge aktiviteten - med to procent. Der skal håndhæves udredningsret, bygges nye sygehuse, behandles – flere - kræftpatienter mm for disse penge.

I aftalen forventer regering og regioner, at medicinudgifterne til sygesikringsmedicin vil falde med næsten en halv milliard i 20 15 – ligesom i 2014 - og de penge vil så dække merudgifterne til sygehusmedicin.

Samlet set er der dog ikke nogen fest i vente. Alle de fem regionsformand forventer en stram økonomi til næste år og fire ud af fem af dem forventer, at der vil komme fyringer på sygehusene til næste år.

Region Midtjylland: Afskedigelser, men ikke blodbad

Bent Hansen, formand for Danske Regioner og formand for Region Midtjylland varsler visse afskedigelser på sygehusene som følge af en stram økonomiaftale. Det vil dog ikke blive et ”blodbad”, siger han:

”Vi bliver nødt til at gå det hele igennem og se, hvor der er brug for flere penge og hvor man har lidt at gøre godt med. Der vil være steder, hvor der skal lægges om. Strammes og spares for at dække udgifterne de steder, hvor det kniber. Når vi er ude af 2015 vil vi ikke have færre ansatte, men der vil være flytninger af stillinger, så der er færre nogle steder og flere andre. Men der vil være personale, der bliver berørt.”

Bent Hansen kan ikke være mere konkret om besparelserne lige nu. Men han er tilfreds med, at de stigende udgifter til sygehusmedicin også i 2015 ser ud til at blive dækket af et næsten tilsvarende fald - omkring en halv milliard kroner - i regionernes udgifter til tilskud til sygesikringsmedicin.

”Der ser ud til på medicinområdet at være balance i 2015, ligesom der var i 2014. Faldet i udgifterne til sygesikringsmedicin skyldes bl.a., at vi har fået mere realistiske priser, og at der er mere konkurrence fra kopipræparater. Men vi ved, at det ikke bliver ved med at dække stigningerne på sygehusmedicin, ikke efter 2015. Derefter må vi i gang med en analyse af priserne på områder, hvor der ikke er konkurrence.”

Region Nordjylland: Vi kommer ikke uden om afskedigelser

Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland, lægger ikke skjul på, at hun ikke er begejstret for aftalen:

”Jeg noterer mig, at vi har fået en økonomiaftale,” siger hun. ”Det er en stram aftale, særligt for os i Nordjylland, fordi vi får færre penge i bloktilskud. Der er ingen vej uden om nedskæring – vi regner med at skulle finde omkring 100 til 150 milllioner kroner på sygehusene.”

Ulla Astman kan endnu ikke sige konkret, hvor det vil ramme, regionen er ved at udfærdige ”mere eller mindre spiselige” sparekataloger.

”Men vi kommer ikke uden om afskedigelser. Personalet er den største udgiftspost i regionerne,” siger hun.

Region Nordjyllands sundhedsøkonomi er presset på flere leder.

”Vi har behov for flere læger med speciallægeuddannelese, det er på vej, og vi har et ønske om at udvide antallet af praktiserende speciallægepraksis, bl.a. inden for neurologi og reumatolog, det er også på vej. Det koster penge og samtidig har vi et pres med flere kræftpatienter.”

Men personalet løber i forvejen – er grænsen ikke nået for nedskæringer?

”Vi forsøger først og fremmest at finde nogle besparelser på indkøb og på at effektivisere arbejdsgange. Men jeg tror ikke, vi kan undgår afskedigelser.”

Region Sjælland: Stramt, men ingen fyres

I Region Sjælland regner regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), ikke med, at økonomiaftalen vil nødvendiggøre afskedigelser:

”Jeg har hørt flere kolleger sige, at de vil få svært ved at komme igennem en budgetlægning, som ikke medfører afskedigelser. Men jeg vurderer ikke umiddelbart, at det vil blive aktuelt i Region Sjælland”.

Jens Stenbæk ser aftalen som meget stram og uden muligheder for at sætte nye initiativer i søen:

”De nye penge, der er i aftalen, er allerede afsat til dyr sygehusmedicin og til forventede merudgifter på blandt andet praksisområdet. Derfor skal vi fortsætte kursen med højere aktivitet for de samme penge. Det vil blive konsekvensen”.

- Folk skal løbe stærkere?

”Det sagde jeg ikke. Vi vil forsøge at opnå den højere aktivitet ved at effektivisere arbejdsgange, bedre udnyttelse af IT osv.”, siger Jens Stenbæk.

Han kan ikke endnu sige, hvor meget, Region Sjælland vil skulle spare: ”Nu skal vi først have gransket aftalen, og så vil Regionsrådet begynde at sætte tal på under budgetforhandlingerne”, siger han.

Region Syd: Hele paletten i brug

I Region Syddanmark vil regionsrådsformand Carl Holst (V) ikke love, at der ikke vil blive fyret ansatte på sygehusene.

”Vi må tage de initiativer, der skal til for at holde aktiviteten nede, da råderummet ikke er så stort. Vi må nok være åbne overfor, at hele paletten kan komme i brug”, siger Carl Holst, som ikke endnu vil give et bud på, hvor der skal spares.

- Kan du ikke berolige de ansatte med, at der ikke vil ske afskedigelser?

”Nej, det kan jeg ikke. Nu skal vi til at se på, hvor vi kan lave budgetreduktioner. Jeg vil skyde på, at det bliver i størrelsesordenen 150-200 millioner kroner. Men jeg tager det forbehold, vi ikke har gennemanalyseret det endnu”.

Region Hovedstaden: Færre hænder

I Region Hovedstaden har der været meget røre op til økonomiforhandlingerne ved udsigt til store besparelser. Personalet på regionens hospitaler har udsendt fælles opråb om kvalitetsforringelser, hvis det blev gennemført.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, siger efter aftalens indgåelse:

”Det er en bedre aftale, end vi havde frygtet. Den er stram og helt præcist, hvad den kommer til at betyde, ved vi ikke endnu. Men det ligger fast at vi på sundhedsområdet skal spare omkring 300 millioner kroner. Jeg håber, at vi kan udmønte det glidende, så hele spareøvelsen skal ske i 2015, men kan trækkes ind i 2016.”

Hun håber, at afskedigelser kan undgås.

”Men der vil være tale om stillinger, der ikke genbesættes efter naturlig afgang. Jeg deler de ansattes frygt for at det skal komme til at betyde ringe service til borgerne. Vi vil derfor nu gå i dialog med personalet om, hvordan vi kan gennemføre besparelserne bedst muligt.”