Skip to main content

Studerende: Vi har 46 uger i klinik på sygehuse, men kun 10 dage i almen praksis

Medicinstudiet er et vigtigt sted at begynde rekrutteringen til almen medicin. Jo tidligere kendskab til specialet, desto større sandsynlighed for, at det bliver valgt. Alligevel er almen medicin næsten usynligt på tre af de fire lægeskoler. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil ”se på det”.
Medicinstuderende skal have bedre muligheder for at lære almen praksis at kende i studietiden. Foto: Colourbox
Medicinstuderende skal have bedre muligheder for at lære almen praksis at kende i studietiden. Foto: Colourbox

Anne Steenberger, as@dadl.dk.

1. feb. 2019
5 min.

”Medicinstudiet lægger ikke op til, at man overvejer almen praksis, slet ikke i de første år. Hvis man gør, kommer det først senere. Vi har 46 uger i klinikforløb på sygehuse, men kun 10 dage i almen praksis, som ligger sent. Der kunne godt lægges mere tid ind i almen praksis.”

Sådan siger medicinstuderende Kathrine Kjær Bang, som læser medicin på 11. semester på Aarhus Universitet. Selvom hun først sent i studiet kom i forløb i almen praksis, lærte hun alligevel specialet at kende tidligt, takket være et studiejob hos en praktiserende læge. Og nu er hun ret sikker på, at almen medicin skal være hendes speciale.

Den lille historie illustrerer, at hvis der skal rekrutteres flere til specialet almen medicin, så er det en god ide at sætte ind allerede på medicinstudiet. Øget kendskab til specialet via klinikophold er en oplagt måde.

Formand for PLO, Christian Freitag, siger:

”Rigtig mange medicinstuderende er meget målrettede i deres specialvalg - måske mere, end da jeg var ung. Mange beslutter sig tidligt for, hvilket speciale de går efter, og det er jo sådan, at når man først har truffet en beslutning, kan det være svært at lave den om. Og den beslutning afhænger meget af, hvad man bliver involveret i på studiet, om man har nogle gode oplevelser og nogle gode tutorer.”

Hvem skal betale?

Selvom den tanke ikke er ny, har kun Aalborg Universitet givet almen medicin mere plads på studiet. (se boks)

Problemet er, at universiteterne er tilbageholdende med at udvide, fordi klinikophold i almen praksis i modsætning til klinikophold på sygehuse, er en økonomisk udgift for det enkelte universitet. Sygehusophold er inkluderet i den økonomiske struktur på universiteterne og betales af regionerne, mens uddannelsesophold i almen praksis ikke er det. Da den nuværende ordning blev vedtaget, var almen praksis ikke et speciale og derfor ikke en del af aftalen, som blev indgået fro snart 50 år siden.

PLO har i et brev til regeringen for nylig foreslået, at almen medicin bliver styrket i lægeuddannelsen. Der skal være ”tilstrækkelig tid i klinisk ophold i almen praksis og almen medicinsk teoretisk uddannelse i løbet af studiet”, skriver PLO i brevet, som er stilet til sundhedsministeren, Uddannelses- og forskningsminister, Sundheds- og Ældreudvalget samt Uddannelses- og Forskningsudvalget.

”Det er vigtigt, at man møder almen medicin flere gange i løbet af studiet, helst både tidligt, midtvejs og sidst i studiet,” skriver PLO videre i brevet og henviser til udenlandske erfaringer, der viser, at jo længere tids klinikophold i almen praksis, der indgår i lægeuddannelsen, jo flere lægestuderende vælger specialet almen medicin.

Sundhedsminister vil tage det op

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil ikke svare konkret på PLOs opfordring, men hun lover at tage det op.

”Vi kommer til at kigge på de her ting og de gode forslag, der er. Aalborg kan nemt få det til at fungere på en anden måde, så det er et spørgsmål om, hvordan man tilrettelægger det i et samarbejde med regionerne i forhold til at sikre, at det fungerer. Lige som vi har et ønske om, at psykiatrien skal have mere fylde, er vi i høj grad åbne over for alle gode forslag i forhold til almen medicin. Så det er noget af det, vi kigger på uden at have lagt os fast på, hvordan og hvorledes”, siger hun.

Vi er i høj grad åbne over for alle gode forslag i forhold til almen medicin. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)

Også Christian Freitag peger på Aalborg Universitet som et godt eksempel.

”Her har universitetet kunnet tilrettelægge uddannelsen ud fra sundhedsvæsenets aktuelle behov. Og de medicinstuderende har relativt meget almen praksis. Det er en ny uddannelse, hvor dele af den netop er bygget op om, at der skal uddannes praktiserende læger.”

KU har ikke råd

Uenighed mellem PLO og universitet om økonomien betyder, at forhandlingerne mellem de to om mere almen praksis på medicinstudiet er strandet. Den praktiserende læge, der har en studerende i klinikophold, bruger tid, måske dage, til at uddanne den studerende. Det går fra indtjeningen, som lægen skal kompenseres for. Det har bremset i København.

Hans Henrik Saxild, prodekan på Københavns Universitet, siger, at universitetet har været inde og se på curriculummet og er parat til at indsætte ophold i almen praksis i midten af studiet, enten som en valgfri mulighed eller som et obligatorisk element.

”Men det ville koste universitet et anseeligt millionbeløb ekstra om året. Det har vi simpelthen ikke råd til. En løsning kunne være at PLO sætter prisen ned”, siger han.

Men der er PLO ikke parat til.

”Universiteterne tænker nok ikke som det første på, at almen praksis også skal drives som en forretning. Det er vi nødt til. Vi kan ikke arbejde gratis. Det, vi mener er en relevant minimumshonorering pr dag, er hvad der svarer til en times konsulentarbejde. De praktiserende læger skal jo afsætte tid til uddannelsesopgaven, ellers giver det ingen mening. Det kan være, at der er nogle få ildsjæle, der er parate til det at løse opgaven for en mindre honorering. Men vi kan ikke aftale det for alle vores medlemmer. De har husleje, løn osv, der skal betales. Og de skal gerne have en fornuftig motivation for at vælge denne opgave til, for den er vigtig”, siger Gunver Lillevang, der er praktiserende læge og formand for PLOs rekrutteringsudvalg.

Hun tilføjer:

”Det er derfor, vi har bedt ministeren øremærke nogle midler, der kan gå til klinikophold i almen praksis. Uddannelsesaktiviteterne på sygehusene tager jo også noget af speciallægernes tid, og de får også løn for det arbejde. - Det er ikke dyrere i almen praksis, det er bare en anden organiseringsform og derfor en anderledes form for økonomi.”

Faktaboks

Fakta