Skip to main content

Styrelsen for Patientsikkerhed opruster overvågningen af Sundhedsplatformen

Fire overlægers opråb betyder, at der nu bliver sat ekstra fokus på mulige patientrisici som følge af Sundhedsplatformen. Men jeg undrer mig over, at vi ikke har modtaget flere indberetninger, siger enhedschef.
Anette Lykke Petri er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed
Anette Lykke Petri er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

Anders Heissel, ah@dadl.dk

20. sep. 2018
3 min.

En henvendelse fra fire overlæger om mulige patientrisici som følge af Sundhedsplatformen får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at intensivere tilsynet af Sundhedsplatformen.

Det sker, efter at fire overlæger fra Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde den 10. april i april alarmerede Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi 11 kræftpatienter på afdelingen ikke havde modtaget den behandling, som lægerne havde ordineret, fordi medicinen forsvandt fra Sundhedsplatformen, når patienten gik fra ambulant behandling til at være indlagt.

I en ny rapport om indberetninger fremgår det, at én af patienterne afgik ved døden, og hospitalets ledelse har til tilsynet oplyst, at det ”ikke kan udelukkes”, at den mangelfulde behandling har været årsag til dødsfaldet.

”Det er dybt beklageligt”, siger Beth Lilja, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital i dag til Politiken.

Styrelsen var på tilsynsbesøg på afdelingen 7. august og konkluderer i rapporten, at der var ”alvorlige problemer” for patientsikkerheden i foråret. Siden har hospitalet rettet op på nogle af problemerne, så der nu er tale om ”mindre problemer” med patientsikkerheden.

Men alligevel ændrer Styrelsen for Patientsikkerhed nu praksis, siger enhedschef i styrelsen Anette Lykke Petri.

”Vores bekymring er vokset på baggrund af denne sag fra Roskilde, og derfor ændrer vi tilgangen, så vi i løbet af efteråret vil lave flere specifikke tilsyn på selve hospitalerne i begge regioner med udgangspunkt i mulige patientrisici forbundet med Sundhedsplatformen. Vores mål er en løsning på problemerne, og mange problemer bliver muligvis løst i forbindelse med opgraderingen i starten af 2019. Men indtil da skal vi være sikre på, at systemet ikke er til fare for patienterne”, siger Anette Lykke Petri.

Hvor og hvor mange tilsyn, styrelsen vil lave, kan hun ikke sige, men de specifikke tilsyn sker bl.a. på baggrund af konkrete indberetninger fra lægerne.

”Derfor anmoder jeg også lægerne om at lave indberetninger til os, hvis Sundhedsplatformen er skyld i patientskader. Ideelt set burde lægerne gå til deres ledelse med problemet, men hvis der ikke sker noget ad den vej, kan de rette henvendelse til os”, siger hun.

Derfor anmoder jeg også lægerne om at lave indberetninger til os, hvis Sundhedsplatformen er skyld i patientskader Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed

Udover henvendelsen fra de fire overlæger fra Roskilde og en henvendelse fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) har styrelsen ikke fået flere henvendelser fra læger med konkrete indberetninger om mulige patientrisici ved Sundhedsplatformen.

”Derfor er jeg også forundret over, at vi har ikke har fået flere indberetninger, når Sundhedsplatformen har været i brug i flere år, dagligt bliver brugt af læger og tusindvis af patienter kører igennem systemet og ikke mindst, at der er så meget debat om systemet. Så hvis læger opdager et generelt problem og en tendens, som fremadrettet udgør en risiko for patienterne, så kan det indberettes til tilsynet hvis egen ledelse ikke reagere på det”, siger Anette Lykke Petri.

Læs også: Første mulige patientskader forbundet med Sundhedsplatformen