Skip to main content

Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder flere læger

Ellen Trane Nørby (V) var i dag kaldt i åbent samråd af Sundheds- og Ældreudvalget, der bl.a. bad hende forholde sig til en vurdering af Svendborgsagens konsekvenser for sundhedspersonale. Her kunne hun bl.a. fortælle, at Styrelsen for Patientsikkerhed anmelder 6 gange så mange læger til politiet, og at det er helt efter planen.

Sundhedminister Ellen Trane Nørby afslørede i dag at Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder flere læger end tidligere. Pressefoto.
Sundhedminister Ellen Trane Nørby afslørede i dag at Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder flere læger end tidligere. Pressefoto.

Britt Lindemann, brl@dadl.dk

12. dec. 2017
5 min.

12 læger. Så mange har Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldt til politiet i år. Det er seks gange så mange som de to tidligere år. Det kom frem i et åbent samråd, der handlede om Svendborgsagen og nogle af de mulige konsekvenser.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) adresserede i sit svar på udvalgets spørgsmål bl.a. den frygt, der er kommet for Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun understregede, at den ikke må resultere i defensiv medicin. I stedet skal der fortsat lægges vægt på en lærende tilgang i sundhedsvæsnet, der blandt andet fremmes ved at indrapportere og behandle utilsigtede hændelser. Men hun fremhævede også, at det er helt i strammerpakkens ånd, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fået flere muskler og beføjelser.

”I kølvandet på Svendborgsagen er der sat spørgsmålstegn ved, om Styrelsen for Patientsikkerhed med strammerpakken er blevet for aktivistisk i sin linje, at der er gået inflation i antallet af politianmeldelser. For at få fakta på bordet, har jeg bedt styrelsen om en opgørelse over udviklingen af politianmeldelser, som styrelsen har foretaget og den har vist, at omfanget er steget. Fra 2-3 anmeldelser for grov forsømmelse i 2015 og 2016 til 12 i 2017”, forklarer Ellen Trane Nørby og understreger, at det ligger i tråd med forventningerne efter strammerpakkens vedtagelse.

Sundhedsministeren satte de 12 anmeldelser i 2017 i forhold til de 40.000 læger med autorisation i Danmark og sagde, at det set i det lys ikke var så voldsomt, som det kan virke til i den offentlige debat.

”Jeg vil sige, at det er nødvendigt med en styrelse, der hurtigt kan stoppe de sundhedspersoner, der er til fare for patientsikkerheden. Det er fuldstændigt afgørende for at bevare det høje niveau af patientsikkerhed, vi har i Danmark, og en stærk styrelse forudsætter også, at styrelsen i så fald kan føre en åben dialog og er lyttende overfor de parter, der føres tilsyn med”, siger sundhedsministeren.

Hun noterede sig, at styrelsen har holdt en række møder med bl.a. Lægeforeningen og sygehusledelserne og ser det som et tegn på, at de forholder sig åbent til kritikken.

Der skal ses på ansvarsfordeling og journalføring

Ellen Trane Nørby ville ikke forholde sig til den konkrete sag, før der er afsagt dom i Højesteret, hvilket forventes at ske i marts 2018. Hun ville dog gerne sige, at hun betragter sagen som principiel og at reaktionerne i kølvandet har givet stof til eftertanke ift. journalføring og ansvarsfordeling.

”De reaktioner, der er kommet på baggrund af dommen fra Østre Landsret har givet stof til eftertanke og et behov for at overveje om reglerne om journalføring og fordelingen af ansvar er som de bør være og om de er fulgt med tiden. Derfor har jeg aftalt med Styrelsen for Patientsikkerhed, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, om der er behov for revision af reglerne om journalføring”, siger Ellen Trane Nørby.

Arbejdsgruppen skal blandt andet se på, om der er bestemmelser, der ikke er tidssvarende og om der er krav, der er for vidtgående.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal også nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på kravene til lokale ledelsers udarbejdelse af instrukser om bl.a. ansvarsfordeling, og sikre at de er klare og tidssvarende. Herunder ansvarsfordelingen mellem forvagt og bagvagt, som har været ivrigt diskuteret efter dommen i Østre Landsret.

For at få fakta på bordet, har jeg bedt styrelsen om en opgørelse over udviklingen af politianmeldelser, som styrelsen har foretaget og den har vist, at omfanget er steget. Fra 2-3 anmeldelser for grov forsømmelse i 2015 og 2016 til 12 i 2017 Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Vil komme utrygge læger i møde

Faktaboks

Fakta

Ellen Trane Nørby lagde vægt på, at der skal være en balance mellem tiden til at udføre de kliniske kerneopgaver og dokumentere dem, og at der fortsat skal være mulighed for mundtlige ordinationer. Men som reglerne er i dag, skal mundtlige ordinationer skriftligt journalføres og det er noget af det, en anden arbejdsgruppe skal se nærmere på.

Og så prøvede hun at berolige de mange læger, der efter Svendborgsagen føler sig utrygge i deres arbejde, samtidigt med at hun udtrykte tilfredshed med Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det skal ikke være sådan, og det ligger mig meget på sinde at sige klart, at læger og andet sundhedspersonale skal gå på arbejde med en daglig frygt for at blive mødt med straf eller andre sanktioner, hvis de begår fejl”, sagde Ellen Trane og fortsatte:

”Vi skal ikke have et amerikaniseret sundhedsvæsen i Danmark. Et sundhedsvæsen, der er styret af defensiv medicin, hvor læger og andet sundhedspersonale for at have egen ryg fri føler sig nødsaget til at notere hver eneste lille handling, så journalen udvikler sig til at være et ubrugeligt redskab fyldt med irrelevante oplysninger”.

Ellen Trane Nørby understregede, at det er vigtigt, at de yngre læger ikke kommer til at stå alene med ansvaret uden sparring med ældre og mere erfarne kollegaer og gav et løfte til alle læger:

”Uanset hvad, Højesteret måtte ende med at konkludere, så vil jeg gerne se på, om der er noget, jeg som sundhedsminister kan gøre for at komme de læger i møde, som åbenlyst føler sig ladt i stikken. Det håber jeg, de arbejdsgrupper, der er iværksat og de initiativer, jeg har taget, vil være med til at sikre. Og jeg håber sådan set også, at alle parter i sundhedsvæsnet, kan se sig selv i arbejdet og vil deltage aktivt i det, så vi kan finde nogle løsninger, der er til gavn for alle”.