Skip to main content

Sundhedsstyrelsen overholder ikke bekendtgørelse for læges videreuddannelse

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk
3. dec. 2010
03 min

Ingen aner, hvor mange introduktionsstillinger der opslås til yngre læger på landets hospitaler.

Det erkender Sundhedsstyrelsen. Det står ellers direkte i § 17 i bekendtgørelse for uddannelse af speciallæger, at Sundhedsstyrelsen halvårligt skal indhente »...antallet af opslåede og besatte introduktionsstillinger hos de regionale råd for lægers videreuddannelse«. Men antallet af opslåede stillinger når aldrig myndigheden.

»Regionerne leverer ikke de tal, der kræves i § 17. Men de leverer, det bedste de kan - de godkendte og besatte introduktionsstillinger. På den måde er det rigtigt, at vi ikke opfylder hvert et ord i bekendtgørelsen«, siger kontorchef i Sundhedsstyrelsen Birte Obel.

Ifølge Yngre Læger er det helt centralt, at Sundhedsstyrelsen efterlever bekendtgørelsen. Fra mange medlemmer forlyder det, at hospitalernes sparerunder og økonomiske trængsler afspejler sig i færre opslåede introduktionsstillinger:

»Afdelinger kan spare penge ved at udskyde introduktionsstillinger, men vi ved ikke, om det sker, for vi kan ikke følge udviklingen. Vi hører det blot. Vi frygter, at vi i disse tider er ved at få flaskehalse til introduktionsstillinger. Skulle det ske, vil de læger senere i forløbet få sværere ved at overholde fireårsreglen. Og det vil være helt urimeligt. Derfor er det så vigtigt, at Sundhedsstyrelsen følger antallet af opslåede introduktionsstillinger nøje, som vi også blev lovet for tre år siden«, siger YL-formand Lisbeth Lintz og henviser til, at aftalen om ændringen i lægers videreuddannelse blev besluttet i 2007.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har problemet eksisteret helt fra starten:

»Regionerne har simpelthen ikke de tal, fordi det ikke er dem, der slår stillingerne op. Det foregår decentralt på de enkelte afdelinger. Derfor har processen været rigtig, rigtig svær. Men det er blevet bedre, selvom vi stadig ikke har antallet af opslåede introduktionsstillinger«, siger Birte Obel.

Hun påpeger dog, at der fortsat er godkendte ledige introduktionsstillinger:

»Ud fra antallet af godkendte stillinger, kan vi se, at der er ubesatte stillinger. Så yngre læger kan altså stadig få sig en introduktionsstilling - men nogle skal måske flytte til provinsen«, siger Birte Obel fra Sundhedsstyrelsen.

Men netop her mener Lisbeth Lintz fra Yngre Læger, at problemet med den manglende kontrol med opslåede introduktionsstillinger bliver tydelig:

»Jeg er ked af at sige det, men det er noget vrøvl. Hvis ikke vi kender det samlede udbud, dvs. antal opslåede stillinger, er der intet grundlag for, at Sundhedsstyrelsen kan udtale sig om det reelle antal ubesatte stillinger. Derfor må det da også være i Sundhedsstyrelsens og ministeriets interesse at få et reelt billede over udbuddet af introduktionsstillinger. Billedet i dag siger, at antallet af besatte introduktionsstillinger ligger under det aftalte minimum for opslåede introduktionsstillinger. Derfor skal vi have de tal, der er aftalt«, siger Lisbeth Lintz.

Hun skal mødes med sundhedsminister Bertel Haarder (V) den 13. december for at drøfte problemerne med overholdelse af de forskellige delelementer i den lægelige videreuddannelse.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen