Skip to main content

Sundhedsstyrelsen til Herlev Hospital: Vi vil have svar

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

21. jan. 2011
2 min.

Efter TV 2 Nyhedernes opsigtsvækkende afsløringer af, at læger på Herlev Hospital har undladt at informere patienter og deres pårørende om, at de ikke kunne komme i betragtning til genoplivning eller intensivbehandling, beder Sundhedsstyrelsen om svar.

»Vi har bedt om en redegørelse for, hvordan deres retningslinjer og praksis er for genoplivning og overflytning til intensivafdeling, og hvordan ledelsen implementerer dem«, siger overlæge og chef for tilsyn i Sundhedsstyrelsen, Anne Mette Dons.

»Desuden interesserer det os, hvordan de journalfører de omtalte beslutninger og patientinformationen«, siger hun.

Hospitalet har fået en frist til på tirsdag til at melde tilbage.

Derefter vil styrelsen overveje, om der er grund til at ændre noget.

»Vores udgangspunkt er, at der ikke er noget i vejen med reglerne, som de er nu. Men selvfølgelig er vi også interesseret i at høre, hvilken respons Herlev Hospital kommer med - er der anledning til, at Sundhedsstyrelsen foretager sig yderligere? Det vil vi selvfølgelig overveje. Først må vi se på, hvordan man på Herlev Hospital har forvaltet retningslinjerne, og hvordan man ledelsesmæssigt sørger for, at lovgivningen følges«, siger Anne Mette Dons.

Sundhedsstyrelsen vil se på tilbagemeldingen fra Herlev Hospital med det samme uden dog at have en egentlig deadline.

»Vi vil vurdere sagen hurtigt«, siger hun.

Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, reagerede, da TV 2 Nyhedernes oplysninger kom frem.

»Patienterne skal kunne være trygge ved, at de får den behandling, som de har behov for. Reglerne skal overholdes, og det er en ledelsesopgave på sygehusene at sikre, at det sker«, sagde han i en pressemeddelelse.

Og formanden for foreningens etiske udvalg, Poul Jaszczak, præciserer, at han ikke kender dokumentationen fra Herlevsagen, men at læger naturligvis skal holde sig til reglerne.

»Det, der for læger er det vigtigste, er baggrunden for lægeløftet, nemlig at vi skal hjælpe og lindre. Alle andre hensyn må vige«, siger han.

Men det må ikke fortolkes på en måde, der er i modstrid med gældende ret.

»Vi har jo i Danmark fået indført - bl.a. efter pres fra Lægeforeningen - at patienterne har rettigheder. Hvis en eneste patient føler, at der ikke har været den rette dialog, eller at der ikke har været den rette information, har vi ikke gjort det godt nok«, siger han.

Herlev Hospital har udsendt en pressemeddelelse om, at reglerne vil blive indskærpet over for lægerne. Hospitalets afdelinger vil også blive bedt om at gennemgå deres instrukser, og journalerne vil blive gennemgået med henblik på dokumentation for, om patienterne bliver inddraget og informeret.

Se også denne uges leder.