Skip to main content

Svendborg-læge frifundet efter fire år

Efter en fire år lang retssag er en ung reservelæge fra Svendborg i dag frifundet for grov forsømmelse i forbindelse med en sag om en død patient. Hendes tiltalte kollega går ligeledes fri.

Kristine Buske Nielsen, krn@dadl.dk

28. apr. 2017
3 min.

Det var lettelsens tårer der brød frem fra den kvindelige reservelæges ansigt i retten i Svendborg i dag. Sammen med sin tiltalte kollega, en mandlig bagvagt, blev hun frifundet for gentagen eller grov forsømmelse. Den unge læge løftede endelig hovedet, efter at have holdt blikket modløst fastfrosset til jorden det meste af restsagen.

Sagen startede på Fælles Akut Modtagelsen, Svendborg Sygehus natten til den 5. august 2013, hvor reservelægen tilså en patient med mavesmerter. Patienten havde diabetes, så den kvindelige læge bad mundtligt en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker, da hun kunne se i journalen, at plejepersonalet endnu ikke havde gjort det. Hun noterede i journalen, at patientens CT-scanning af maven skulle fremrykkes, og at han skulle fortsætte med sin insulin.

Men patientens blodsukker blev aldrig målt, da sygeplejersken ikke erindrede ordren, som ikke blev noteret i journalen. Heller ikke den anklagede bagvagt, der havde supervisionsansvar for reservelægen, reagerede på den manglende blodsukkermåling.

Da patienten blev modtaget til indlæggelse af en sygeplejerske i sengeafsnittet, begyndte han at kaste op. Han fik lagt drop med kvalme- og smertestillende samt væske og blev sat til at faste. Men faste og opkastninger kan være en farlig cocktail for en patient med diabetes, hvis der ikke foretages kontrol af blodsukkeret.

Dødsårsag var lavt blodsukker

Efter en længere periode hvor han havde været ukontaktbar, døde patienten den 1. september - knap en måned efter indlæggelsen, hvilket førte til, at først reservelægen og et år efter også bagvagten blev tiltalt for grov forsømmelse.

Sammenhængen mellem dødsfaldet og behandlingen af patienten havde indtil nu været uvis, men i dag blev obduktionsrapporten fremlagt. Heri blev det konkluderet, at hovedårsagen til patientens død var det lave blodsukker, der havde ført til svær hjerneskade.

Under hele forløbet vurderedes patienten til at være grøn på triage-skalen, og patienten begyndte først at kaste op og blev sat til at faste, efter reservelægen havde overdraget ham til sengeafsnittet.

”Hun har lagt en plan for patienten om, at han skulle fortsætte vanlig medicin og vurderede ham ikke til at være akut. Da planen blev lagt om, burde hun have fået besked”, sagde reservelægens advokat.

Dommeren vurderede derfor, at lægens eneste fejl var den manglende journalføring, hvilket ikke er nok til en dom. Ligeledes vurderedes det, at også bagvagten har udført sit arbejde som han skulle.

Opgav lægedrøm

På trods af den gode nyhed, glædeskram og udbrud som: ”det er bare fantastisk” fra salen, beholdt reservelægen alligevel det anstrengte ansigtsudtryk, der havde tynget hende hele dagen. Den komplicerede retssag, der har strakt sig over flere år, har haft konsekvenser for den unge læge, der drømte om at blive praktiserende læge.

"Det begyndte at gå op for mig, at det her også handler om andre. At jeg ikke kan kontrollere alt. Så jeg søgte orlov, og i dag arbejder jeg ikke som læge, men med undervisning og forskning", sagde hun ifølge Fyns Amts Avis til sidste retsmøde.

Ingen af de to læger ønsker indtil videre at udtale sig.

Læs også: Tusindvis af læger støtter tiltalt kollega.