Skip to main content

Svendborgsagen har ført til overbehandling

Lægerne bruger nu mere tid end nødvendigt på patienterne, og tjekker hyppigere kollegaerne som direkte konsekvens af Svendborgsagen, viser ny undersøgelse. Trist udvikling, som vi skal vende, siger formanden for Danske Regioner.

Den 1. december 2017 blev der afholdt demonstration foran Sundhedsministeriet, da lægerne bag bevægelsen #detkuhaværetmig afleverede omkring 14.000 protest-underskrifter til ministeren. Foto. Claus Boesen
Den 1. december 2017 blev der afholdt demonstration foran Sundhedsministeriet, da lægerne bag bevægelsen #detkuhaværetmig afleverede omkring 14.000 protest-underskrifter til ministeren. Foto. Claus Boesen

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk, Anders Heissel, ah@dadl.dk

24. apr. 2018
5 min.

Både Lægeforeningen og individuelle læger har længe fremsat den hypotese, at Svendborgsagen ville føre til defensiv medicin. Nu vise en undersøgelse, at det i vid udstrækning allerede er sket.

En ny Kantar Gallupundersøgelse foretaget for Lægeforeningen viser, at Svendborgsagen og debatten om den har ændret den måde, som knap halvdelen af de adspurgte læger arbejder på, nemlig 46 pct.

Ændringerne består i overbehandling eller unødvendige tiltag.

For eksempel bruger 27 pct. altid eller dagligt mere tid end nødvendigt på at tilse den enkelte patient, og 39 pct. er begyndt at tage flere prøver, end de egentlig vurderer nødvendigt. Altsammen på grund af den nu i juridisk forstand afsluttede Svendborgsag.

Tendensen bekymrer Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing.

”Det er naturligvis godt at være grundig. Men man skal passe på, at balancen ikke tipper over, så det bliver normalt med defensiv medicin. Det er problematisk i forhold til den øvrige patientbehandling, og det bekymrer mig, hvis vi får et sundhedsvæsen, hvor læger er nødt til at dække sig ind for at stå nogenlunde rimeligt i en eventuel tilsynssag,” siger Andreas Rudkjøbing.

Faktaboks

Fakta

Ringe retssikkerhed

Han er egentlig ikke overrasket over undersøgelsens resultater.

”Jeg er ikke overrasket over, at den har fået mange til at ændre den måde, de arbejder på. Sagen har sat fokus på lægers ringe retssikkerhed, og så er reaktionen hos mange at overgøre det for at kunne have ryggen fri,” siger han.

Kolleger tjekkes mere

Undersøgelsen viser, at det er en frygt, mange læger går med. Således fremgår det, at hele 66 pct. af de adspurgte læger for deres egen sikkerheds skyld er blevet mere opmærksomme på at følge gældende regler og instrukser som følge af Svendborgsagen. Desuden tjekker 49 pct. mere op på, om kolleger har udført aftalte kliniske opgaver.

Som det vil være mange læger bekendt, var afsættet for Svendborgsagen en mundtlig ordination fra en læge til en sygeplejerske, der aldrig blev udført.

”Det er naturligvis positivt, at man er opmærksom på at følge regler og instrukser. På samme måde er det også godt at følge op på iværksatte behandlinger. Man skal bare også huske, at på mange hospitalsafdelinger er tiden knap. Her vil ekstra tid, som bruges på at tjekke op på kollegerne, uvægerligt gå fra patienterne. Derfor er det vigtigt, at der er klare instrukser og arbejdsgange, så opfølgninger på behandlinger bliver sat i system i stedet for, at den enkelte læge skal tjekke op for at have egen ryg fri,” siger Andreas Rudkjøbing.

Journalføring

Undersøgelsen spørger også specifikt til den journalisering, som Svendborgsagen satte ekstraordinært stort fokus på, idet den mundtlige ordination fra lægen aldrig blev journalført.

Her viser det sig, at 56 pct. af de adspurgte læger tit er i tvivl om, hvorvidt de journalfører korrekt, og hele 86 pct. er usikre på behovet for dokumentation af behandlings- og sygdomshistorik i journalen i tilfælde af en klage- eller tilsynssag.

Den tendens er ikke kun affødt af Svendborgsagen, men af hele den måde, som Styrelsen for Patientsikkerhed agerer på, mener Lægeforeningen.

”Styrelsens ageren har rystet lægernes grundvold. Der er en udbredt bekymring for, at man bliver den næste læge, som de farer frem mod med sanktioner. Det giver selvfølgelig en negativ effekt på, hvad lægerne skriver i journalerne,” siger Andreas Rudkjøbing i en udtalelse på læger.dk.

Over halvdelen af lægerne - 54 pct. - i undersøgelsen siger således, at de altid eller dagligt overjournaliserer, altså journalfører mere, end de egentlig vurderer nødvendigt.

Netop journalføring er emne for en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsministeriet med deltagelse af bl.a. Lægeforeningen. Og arbejdet kan ikke gå hurtigt nok, mener foreningen - ikke mindst af hensyn til patienterne.

”I sidste ende betyder det, at unødvendig dokumentation stjæler tid fra patienterne. Det er hverken patienterne eller lægerne tjent med. Det er jo spild af dyrebar tid, men det er klart, at man gør det, så man har ryggen fri, hvis myndighederne kommer efter én”, siger Andreas Rudkjøbing.

Svendborgsagen har allerede ført til den første ændring fra sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) hånd. Hun vil nu gøre det klart og tydeligt i sundhedsloven, at organisationen – og dermed regionerne - har ansvaret for at sikre ordentlige forhold, så lægerne kan arbejde fagligt forsvarligt.

”Selvom Svendborgsagen er slut i retssystemet, viser problemerne med det organisatoriske svigt på Svendborg Sygehus, at det stadig er vigtigt at få slået fast i loven, at organisationen, altså regionen, har ansvaret for at sikre ordentlige forhold for bl.a. lægerne. Det ser vi også i sagen fra Holbæk Sygehus, hvor sygeplejerskerne har råbt op om forhold, som har skabt problemer, og som regionen har et ansvar for”, siger Ellen Trane Nørby.

Regionerne har ansvaret

Og formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V) kalder det trist, at sagen og den efterfølgende debat har skubbet det danske sundhedsvæsen i en retning mod mere defensiv medicin.

”Den tillids-struktur, som vi baserer hele vores sundhedsvæsen på, er blevet rystet, når lægerne i højere grad tjekker om eksempelvis sygeplejersker har gjort det aftalte. Derfor er det godt, at sundhedsministerens tillidspakke skrider frem og formentlig vel ændre rammerne. Desuden vil vi fra regionerne gerne invitere Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd til dialog om, hvordan vi får det løst. Og så erkender jeg naturligvis også, at vi som regioner har et ansvar for de rammer og arbejdsvilkår for lægerne og andre. Det at ministeren vil ændre loven er godt, og det kræver, at vi ude i regionerne taget det ansvar mere på os” siger Stephanie Lose.

Men hvordan vil det konkret betyde ændringer for lægerne?

”Vi er nødt til at være opmærksomme på, hvordan vi højere grad integrerer det i hvert enkelt ledelseslag. Det er lang proces, som vi nu vil sætte i gang”.