Skip to main content

Svendborgsagen: Problemerne fortsætter på Kirurgisk Afdeling A

For få speciallæger og mere fokus på produktion end på uddannelse skaber problemer på Svendborg Sygehus, viser inspektorrapport. Nyt initiativ peger fremad.

Britt Lindemann, brl@dadl.dk

22. sep. 2017
4 min.

Yngre læger på Kirurgisk Afdeling A får ikke deres uddannelse prioriteret. Det gjorde de ikke for fire år siden, hvor yngre læger skulle dække flere vagtlag på bekostning af deres uddannelse. Og det gør de stadig ikke i dag, viser den nyeste inspektorrapport fra 03.11.16:

”De uddannelsessøgende lægers dagligdag er præget af mangel på speciallæge-supervision i dagstid”, ”Ved samtale med afdelingens læger har man indtryk af, at produktion prioriteres i højere grad end videreuddannelsen” og ”Afdelingens samlet score under de forskellige temaer er blevet ringere end ved forrige besøg. Den primære grund til dette skyldes den manglende adgang til speciallæge supervision i dagstid”.

Michael Dall, direktør på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH), forklarer, at der i de mellemliggende ti måneder er taget hånd om de uddannelsesmæssige udfordringer, som rapporten peger på.

”Der er lavet en handleplan, der er godkendt af direktionen, og jeg har tillid til at afdelingsledelsen sørger for, at de har sørget for at sætte den i værk”, siger han.

Afdelingens samlet score under de forskellige temaer er blevet ringere end ved forrige besøg. Den primære grund til dette skyldes den manglende adgang til speciallæge supervision i dagstid Inspektorrapport for Kirurgisk Afdeling A 03.11.16

Problemerne er ikke løst

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, er bekymret for det uddannelsesmæssige miljø på Kirurgisk Afdeling A, og den bekymring er ikke blevet mindre i de seneste dage.

”Der ligger en inspektorrapport fra sidste år, der sætter spørgsmålstegn ved, om den uddannelsesmæssige opgave bliver løftet på tilstrækkelig vis, og indikerer, at forholdene er blevet værre siden 2014. Og efter sagen har rullet i denne uge, så har jeg fået nye henvendelser fra læger, der arbejder på afdelingen nu, der siger, at der ikke er noget, der har ændret sig. Det tager jeg selvfølgeligt meget alvorligt”, fastslår Camilla Rathcke.

Fællestillidsmand for de yngre læger på Kirurgisk Afdeling A i Svendborg og Odense, Joachim Hoffmann-Petersen, fortæller til Fyns Amts Avis, at der fortsat er problemer med arbejdsmiljøet.

”At ændre så store problemer på blot ti måneder er næsten umuligt. Kirurgisk Afdeling A er stadig et hårdt sted at være. Medarbejderne fortæller, at der er travlt, og at afdelingsledelsen ikke er lydhør, når de bringer problemer frem”, siger han.

Hospitalet skal drives

Fakta

Fakta

For Michael Dall er det vigtigt at slå fast, at på trods af rapportens fund af problemer omkring læringsmiljøet, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at det er noget, der skal følges op på, men det er ikke en akut problematik, der kræver genbesøg indenfor et år. Og så peger han på, at selvom uddannelse er vigtig, er det en delmængde i det maskineri, det kræver at drive et sygehus.

”Dem, der laver inspektorbesøg, ser kun på videreuddannelse, og de er ikke sat i verden til at forholde sig til, at der også er driftsmæssige udfordringer, der skal løses. Det er der på Kirurgisk Afdeling A, og det er der på de fleste sygehusafdelinger, der får inspektorbesøg”, siger han.

Derfor tør han godt at love yngre læger, at de trygt kan lægge deres uddannelse i hænderne på Kirurgisk Afdeling A på Svendborg Sygehus.

”Yngre læger skal kunne regne med at kunne få den uddannelse, de har krav på. Ledelsen kæmper hver dag med at få ressourcerne til at strække for patienterne skyld, men vi tænker også på, at OUH skal være et godt sted for medarbejderne at være”, siger han.

En fælles løsning

Efter de seneste dage, hvor der har været fornyet opmærksomhed omkring forholdene på især Kirurgisk Afdeling A, blev der i aftes holdt et møde mellem Yngre Læger og direktionen på OUH. Her blev det bl.a. besluttet at sætte gang i en proces, som skal identificere udfordringer

”Fællesrepræsentanterne vil indkalde de yngre læger til et møde i slutningen af næste uge for at afklaret deres syn på uddannelses- og arbejdsforhold i Kirurgisk Afdeling A. Herunder også hvilke stillingskategorier der oplever problemer, f.eks. om det er KBU-læger eller læger under uddannelse som speciallæger i f.eks. kirurgi eller almen medicin”, oplyser Michael Dall skriftligt.

Lige nu er kritikken af Kirurgisk Afdeling A massiv, men Camilla Rathcke tror på en lysere fremtid, hvor udfordringerne er blevet løst i fællesskab.

”Jeg har selvfølgelig en tro på, at det her kan løses. Først og fremmest for patienterne, der skal kunne føle sig trygge, men også af hensyn til uddannelse og arbejdsmiljø. Så det skal bare løses, og det arbejder vi sammen på nu”, siger hun.

Læs alt Ugeskriftet har skrevet om Svendborgsagen ved at følge tagget "Svendborgsagen" i den grå boks herunder.