Skip to main content

Svendborgsagen: Radikale vil forbedre lægers arbejdsvilkår

Som reaktion på Svendborgsagen kommer Radikale Venstre med et udspil til at forbedre lægers retssikkerhed, forbedre arbejdsmiljøet og evaluere Styrelsen for Patientsikkerheds beføjelser. Lægeforeningen er glade for udspillet.

Britt Lindemann

14. nov. 2017
4 min.

#DetKuHaVæretMig har det lydt fra tusindvis af læger, og kampagnen har nu ført Svendborgsagen hele vejen til Folketinget. Radikale Venstre har i dag på et gruppemøde vedtaget et udspil op til finanslovsforhandlingerne, en ”tillidspakke”, kalder partiet det. Partiet vil forbedre lægers retssikkerhed ved at oprette en ankeinstans, lægers arbejdsmiljø skal forbedres igennem en øget indsats af Arbejdstilsynet og så vil partiet fremrykke evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds øgede beføjelser efter ”Strammerpakken”.

Den direkte anledning til udspillet er ifølge formand for Radikale Venstre Morten Østergaard de bekymringer Svendborgsagen har skabt.

”Svendborgsagen og alle reaktionerne #DetKuHaVæretMig har gjort os opmærksomme på, at udviklingen i sundhedsvæsnet er gået en anden vej, end vi havde forestillet os. Vi har været med til at bekæmpe det produktivitetskrav, der hele tiden har strammet skruen og med det her udspil vil vi gerne sige, at der er behov for et fokus på bedre arbejdsmiljø og plads til at være lærende organisationer”, siger Morten Østergaard.

Vi er glade for at Radikale Venstre med det her udspil sætter fokus på, at der er behov for at sundhedsvæsnet i langt højere grad har fokus på læring, så vi kan forebygge at alvorlige fejl gentages Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Han fremhæver, at sundhedsvæsnet var en foregangssektor, da registret for utilsigtede hændelser blev indført. Et system, der havde fokus på den lærende organisation, hvor man på den ene side anerkender, at der hver eneste dag på hver eneste sygehus sker fejl og på den anden side trækker fejlene frem i lyset, så man kan lære af dem. Den bane vil Radikale Venstre gerne tilbage på.

”Vi vil ikke have en amerikanisering af det danske sundhedsvæsen, hvor læger tænker mere på at undgå fejl end på patienterne. Og reaktionerne fra læger over hele landet vidner om, at det vil skabe et helt skævt fokus, hvis man f.eks. skal til at tjekke om ens ordinationer er udført. Derfor siger vi, at vi er nødt til at kigge grundigt på lægers arbejdsvilkår, så det igen handler om at man lærer af de fejl, der bliver begået – og ikke om at trække læger i retten”, forklarer Morten Østergaard og fortsætter:

”Der var behov for at Styrelsen for Patientsikkerhed fik flere beføjelser med Strammerpakken, men vi vil gerne sikre os, at de ikke er gået for vidt og har været med til at skabe en skævhed i sundhedsvæsnet, hvor der bliver brugt mere tid på formalia end på patienterne”.

Udspillet lægger desuden vægt på at nedsætte udvalg om revision af journalbekendtgørelse, en ændring af Autorisationslovens §75, hvis Højesteret stadfæster dommen fra Østre Landsret og en styrket læringskultur i sundhedsvæsnet.

Der er afsat 1.5 mio. kr. til en ankeinstans for sundhedspersonale og 3.5 mio. kr. til styrkelse af Arbejdstilsynet i Radikale Venstres udspil. Midler til de resterende tiltag i udspillet skal findes i finanslovsforhandlingerne.

Lægeforeningen er glade for udspillet

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing ser positivt på forslaget.

”Vi er glade for at Radikale Venstre med det her udspil sætter fokus på, at der er behov for at sundhedsvæsnet i langt højere grad har fokus på læring, så vi kan forebygge at alvorlige fejl gentages”, siger han.

I kølvandet på Svendborgsagen har der været mange diskussioner om Styrelsen for Patientsikkerheds rolle og beføjelser og derfor er Andreas Rudkjøbing glad for at udspillet lægger op til en evaluering af styrelsens rolle, som Lægeforeningen selv ønskede.

”Det er positivt, at der er opbakning til at fremrykke evalueringen af Strammerpakken og Styrelsen for Patientsikkerheds rolle. Vi kan jo mærke at tilsynet griber tidligere ind og med hårdere sanktioner og det ser vi på med stor bekymring. Selvfølgeligt skal de gribe ind overfor læger, der er til fare for patientsikkerheden, men på den anden side skal man også passe på, at man ikke skyder for bredt”, fastslår Andreas Rudkjøbing.

Han er glad for, at der nu kommer et politisk fokus på konsekvenserne af Svendborgsagen.

”Svendborgsagen har rejst en masse store spørgsmål om stigende arbejdspres, fokus på fejl og placering af skyld, og der er det vigtigt at Radikale Venstre har forståelse for, at det har nogle negative konsekvenser, der er brug for bliver taget hånd om”.

Læs hele udspillet her:

"Tillid og tryghed i sundhedsvæsnet"