Skip to main content

Hvad har værdi for dig, når du er patient? Lægers optræden og manerer. Økonomien er bedre end sit rygte.

Det er nogle af titlerne på de indlæg, som indtil videre har fundet vej til den elektroniske weblog på Fredericia og Kolding Sygehuse, FKS. Ledelse og ansatte skriver til borgerne, og borgerne kan kommentere indlæggene.

»Vi havde et ønske om at komme i dialog med vores omgivelser. Det blev diskuteret i ledelsen og blandt interesserede medarbejdere og ledere, at vi skulle eksperimentere med en weblog«, siger Hans Christian Thyregod, administrerende lægefaglig direktør på FKS.

Webloggen ligger i forlængelse af andre tiltag på FKS. Der er blandt andet sat en infostander op i børneafdelingen. Her har patienter kunnet svare på spørgsmål, hvor sygehuset har brugt svarene til at udvikle stedets service. Det er tanken, at der skal stilles infostandere op i ortopædisk afsnit og skadestuen.

»Webloggen skal åbne sygehuset op på en anden og mere personlig måde. Til at begynde med er det en flok medarbejdere, som er faste skribenter. De reagerer også på de kommentarer, som kommer fra borgerne. Men alle ansatte kan skrive indlæg til webloggen. Fra ledelsens side ses der med velvilje på, at medarbejdere skriver indlæg. Det sker på frivillig basis. I princippet blander vi os ikke i, hvad der bliver skrevet. Men vi har også informeret vores ansatte om, at vi står klar til at coache, hvis indholdet kræver det. Vi vil selvfølgelig ikke skyde os selv i foden«, siger Hans Christian Thyregod.

En af de læger, som har leveret indlæg til webloggen, er Jørn Jepsen, ledende overlæge på Karkirurgisk Center på FKS: »Min første indskydelse, da jeg blev præsenteret for ideen med en weblog, var, at det lød lidt fjollet. Men selve ideen med øget dialog med borgerne, især i den omstillingsperiode, vi er i nu, synes jeg er en god ide. Det er dybt bekymrende, så lidt borgerne i almindelighed involverer sig, når det handler om FKS«, siger han.

Han har skrevet to indlæg på webloggen. Det ene handler om, når hovedpulsåren revner, og det andet om gode manerer hos læger - både udenlandske og danske.

»Jeg fik en kommentar fra en pårørende til en patient efter indlægget med hovedpulsåren, og det var rart, men ellers er jeg lidt skuffet over, at der ikke er flere borgere, som kommenterer indlæggene«, siger han.

Begrænsninger

Jørn Jepsen vil gerne skrive lidt provokerende for at få borgerne til tasterne, men han indrømmer også, at der er grænser for, hvad han vil skrive.

»Det er begrænsninger, jeg lægger på mig selv som ansat og læge. Jeg kunne jo godt gå ud og kritisere andre sygehuse, men det gør jeg jo ikke. Man er nok lidt nervøs for repressalier af den ene eller anden art«, siger Jørn Jepsen.

Han peger også på, at mange af hans patienter er ældre mennesker, som nok ikke sætter sig til tasterne og skriver kommentarer på siden.

»Men hvis tiltaget kan gøre, at vi om et halvt år er foran de andre sygehuse i forhold til dialog med borgerne, er det jo et godt tiltag«, siger Jørn Jepsen.

De manglende kommentarer fra borgere, som sygehuset gerne vil i dialog med, kommer ikke bag på ledelsen. »Det tager tid at få gjort webloggen levende med mange kommentarer, men vi ved, at der har været mange inde og kigge på siden, så interessen for siden er der«, siger Hans Christian Thyregod. Kendskabet til webloggen udbredes gennem brochurer til patienter samt lokale medier.

Tanken med webloggen er dialog og information, men sygehuset har også pointeret, hvad webloggen ikke skal være. »Det skal ikke være en lægebrevkasse eller et klageorgan. Den skal lægge op til debat og informere om, hvad vi går og laver. Vi står over for en større ombygning, og vi skal ud og ansætte indiske læger. Disse tiltag vil vi gerne have respons på fra borgerne«, siger Hans Christian Thyregod.

Lille udgift

Til webloggen har sygehuset fået hjælp af Søren Dalsgaard fra Danmarks Journalisthøjskole, der underviser i web- og multimediejournalistik. Stedets kommunikationsmedarbejder, Lisbeth Falkenberg, har også været med til at stable eksperimentet på benene.

»Siden er bygget op på gratis software; det har kun kostet noget til konsulentbistand, og de penge er godt givet ud«, oplyser Hans Christian Thyregod.

På siden er der filmklip fra dagligdagen på sygehuset og et med stedets hospitalsklovn. »Det er noget, som vi ikke er færdige med at udvikle endnu, men vi har to fotografer på stedet, som kan lave det. Vi er ved at finde ud af, hvad der egner sig til det«, siger Hans Christian Thyregod.

Risikoen ved en weblog er, at der kan komme kommentarer, der ikke er helt stuerene, men det har de hånd om på FKS. »Det styrer vi selv. Vi har en i direktionen, der fungerer som en slags gatekeeper«, siger Hans Christian Thyregod.

På FKS' weblog henviser man også til Sundhed.dk og Region Syds hjemmesider.

Se mere på webloggen: www.sundhedsdialog.dk