Skip to main content

Sygehuse skal gøre rede for CO2

Journalist Thomas Bjerg, tb@redaktionen

15. sep. 2008
3 min.

Som storforbrugere af energi bør danske sygehuse gøre rede for, hvor meget CO2 de udleder, og et klimaregnskab er et godt redskab at bruge til at finde ud af, hvor man kan sænke CO2-udledningen.

Det er klimaminister Connie Hedegaard (K) og Danske Regioners formand Bent Hansen (S) enige om.

»Det er meget, meget nyttigt at skabe et CO2-regnskab fra grunden af, for man bliver mere bevidst om, hvilke aktiviteter der koster dyrt. Vi gør det på nationalt plan, kommuner og virksomheder gør det, og det vil være naturligt, at sygehusene også opstiller klimaregnskaber. Det kan være en øjenåbner,« siger Connie Hedegaard.

Bent Hansen forklarer, at regionerne snart indgår en aftale med klimaministeren om CO2-udledning, ligesom kommunerne har gjort det.

»Klimaregnskaber er en helt nødvendig del af moderne virksomhedsdrift, og dem skal vi selvfølgelig også have på sygehusene. Vi er ved at vedtage en kodeks for, hvordan nye eller ombyggede bygninger skal se ud med hensyn til CO2-udledning og bæredygtighed,« siger Bent Hansen.

Han mener, at oplysningerne, som sygehusene skal bruge, allerede findes, men sygehusene skal systematisere dem, så de får ensartede klimaregnskaber.

Dermed kommer han konsulentfirmaet FORCE Technology i møde. Firmaet arbejder sammen med Frederikssund Hospital på at opstille et midlertidigt klimaregnskab, som de vil fremlægge den 1. oktober på årsmødet i Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark.

Arbejdet foregår ud fra de internationale standarder i Greenhouse Gas Protocol, som internationale virksomheder følger, når de laver klimaregnskaber.

Alligevel er der brug for ensartede retningslinjer, som klart afgør, hvad sygehusene skal tage med i regnskaberne, mener seniorprojektleder Anders Schmidt fra FORCE Technology.

Mad, vaskeri og rengøring
Det er forholdsvis nemt at opgøre sygehusenes direkte udledninger fra fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Det kaldes Scope 1 i Greenhouse Gas Protocol. Også de indirekte udledninger, som elforbruget udgør i Scope 2, er nemme at beregne. Men i Scope 3 er det frivilligt, om man vil rapportere en række udledninger.

Anders Schmidt forklarer, at størst usikkerhed knytter sig til, om aktiviteter som madlavning, vaskeri og rengøring skal med. Hvis et sygehus udliciterer madlavning, rengøring og vaskeri, vil det få lavere CO2-udledning end sygehuset, der selv står for tingene. Og det kan synes uretfærdigt, hvis det ikke fremgår af regnskaberne.

»Man kan diskutere, om medarbejdernes pendling, flyrejser eller lejede biler skal med. Det er besværligt at opgøre, men interessant. Der ligger et arbejde i at afgrænse regnskaberne og opstille præcise standarder, så sygehusene reelt kan benchmarke sig på klimaområdet. Samtidig skal regnskaberne tage hensyn til de specielle forhold, der knytter sig til hvert sygehus, så politikerne kan bruge resultaterne i deres beslutningsproces. Det gælder ikke om at gokke hinanden i hovedet med tal,« siger Anders Schmidt.

Han nævner, at ikke alle sygehuse har samme muligheder for lav CO2-udledning. For eksempel vil sygehuse, der tilsluttes fjernvarme fra affaldsforbrænding, få lavere CO2-fodaftryk end sygehuse med egen varmeforsyning baseret på olie eller naturgas.

I Frederikssund er hospitalets tekniske chef Finn Jensen stødt på praktiske problemer i forbindelse med det midlertidige regnskab.

»Jeg har indberettet tallene for Scope 1 og Scope 2, men jeg har svært ved at skaffe en række tal til Scope 3.For eksempel vil jeg gerne vide, hvor meget tøj vi vasker, og hvor meget liggende og siddende patienttransport vi har, men de tal kan jeg ikke umiddelbart få fra regionsgården eller Falck,« siger Finn Jensen.

Også Lægeforeningen overvejer at lave et klimaregnskab.

»Vi vil se på det. Klimaregnskaber og Elsparefondens kurveknækkeraftaler er med til at gøre energiforbrug håndgribeligt og forståeligt. Det er rigtig gode værktøjer,« siger Jens Winther Jensen, der mener, at CO2-udledning kan indgå, når sygehusvæsenet skal prioritere sine behandlinger.

»Det kan blive nødvendigt at se på CO2-udledning i forhold til behandling. Vi skal selvfølgelig ikke undgå en MR-skanning, der er velindiceret i forhold til den enkelte patient, fordi den belaster CO2-regnskabet, men hvis to behandlinger er lige gode, må vi tage energiforbruget med i betragtning,« siger Jens Winther Jensen.