Skip to main content

Synlige Yngre Læger

Konsulent Camilla Kjærager, Yngre Læger, ck.fayl.@dadl.dk
4. nov. 2005
03 min

Der er mange måder at være synlige på, når man spørger de tillidsvalgte rundt om i landet. Der bliver fx holdt lokale TR-dage, temamøder om lægekultur og undervisning i »Læs din lønseddel«. Der bliver lavet hjemmesider, nyhedsbreve, spillet fodbold og holdt fester. Samtidigt er tillidsrepræsentanternes vilkår jævnligt til debat lokalt, på repræsentantskabsmøder og i Yngre Lægers Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalg.

Mange tillidsrepræsentanter er bekymrede for at blive betragtet som »professionelle brokkerøve«. Et image, de frygter kan skade deres faglige karriere. Karsten Nielsen, formand for Foreningen af Speciallæger, maner dog fluks dette spøgelse i jorden:

»Med den stigende decentralisering af aftalestoffet og dermed en større opgaveløsning ude på de enkelte sygehuse og afdelinger er tillidsrepræsentanten blevet en tiltagende central figur, som varetager vigtige og betydningsfulde opgaver til gavn for såvel kolleger som ledelse«, siger han og fortsætter:

»Det er vigtigt, at de ledende overlæger skaber plads til og forståelse for, at tillidsrepræsentanten skal have tid til arbejdet, bl.a. at gå til møder, der er aftalt enten i MED-systemet eller på kollegialt niveau. Også blandt overlægerne er der et øget behov for en tillidsrepræsentation i en eller anden form, så forståelsen for dette arbejde gælder, uanset om man er yngre læge eller overlæge«.

Jens Peter Steensen, sygehusdirektør, Storstrømmens Sygehus, supplerer:

»Set fra den øverste sygehusledelses side er det en kæmpe gevinst for planlægning af såvel videreuddannelsen som den daglige drift at have tillidsrepræsentanter, der er klædt godt på til at indgå i en konstruktiv dialog om de problemer og forandringer, der altid opstår på et sygehus«.

T-shirts til yngre læger

I forbindelse med Yngre Lægers 100-års- jubilæum har vi lavet nogle t-shirts med Yngre Lægers nye logo. T-shirts'ene går til dem, der synliggør Yngre Læger lokalt på en positiv måde. Det kan være alt fra at udfordre kollegerne til en snak om lægekultur eller arbejdstilrettelæggelse, arrangere en workshop, hvor man kan få tjekket sin lønseddel eller måske et orienteringsløb eller en konkurrence med spørgsmål om Yngre Læge- eller tillidsrepræsentantforhold. Eller måske en dag, hvor alle tillidsrepræsentanterne på sygehuset tager t-shirten på og laver opsøgende arbejde blandt kollegerne.

Send en mail til fayl@dadl.dk eller kontakt Lone Rasmussen/Vips Lind i Yngre Lægers sekretariat og fortæl om dit initiativ. Det begrænsede antal t-shirts vil blive tildelt efter »først til mølle-princippet«. Vi vil meget gerne efterfølgende høre om arrangementerne i form af billeder eller en god hi-storie til Ugeskriftet/hjemmesiden, så de gode ideer kan sprede sig som ringe i vandet.

Fakta

Læs særnummeret af TR-Tips om synlige tillidsrepræsentanter

www.fayl.dk kan du læse mere i »TR-Tips«, Yngre Lægers elektroniske nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter og andre interesserede. Du kan også abonnere på TR-Tips. Du skal blot sende en mail med din e-mail til hg.fayl@dadl.dk, så får du nyhedsbrevet fremover.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen