Skip to main content

Tanker og det der kommer imellem

AKADEMISK AFHANDLING Cand.psych. Jan Nielsen: Forf.s adresse: Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Njalsgade 90, 2300 København S. E-mail: jan.nielsen@psy.ku.dk Forsvaret finder sted torsdag den 15. maj 2003, kl. 13.00, i lokale 6.1.48 på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 90. Bedømmere: Ralf Hemmingsen, Bent Rosenbaum og lektor, dr.phil. Judy Gammelgaard. Vejledere: Josef Parnas og cand.psych. Birgitte Bechgaard.
1. nov. 2005
02 min

Ph.d.-afhandlingen er en del af The Copenhagen Prodromal Studyog gennemført på H:S Hvidovre Hospitals Psykiatriske Afdeling. Afhandlingen indeholder teoretisk og empirisk undersøgelse af relationen mellem formelle tankeforstyrrelser og det skizofrene spektrum. Afhandlingens hovedtese er, at formelle tankeforstyrrelser især er værdifulde som markører af subklinisk skizofreni, dvs. præskizofrene og prodromtilstande.

Den empiriske undersøgelse er foretaget i 1998-2000 blandt 146 førstegangsindlagte patienter med skizofrenilignende symptomer.

The Thought Disorder Index (TDI)-metoden, baseret på Rorschachtesten, viser et forhøjet tankeforstyrrelsesniveau hos patienter inden for det skizofrene spektrum og valideres dermed. Ud fra faktoranalyse udskilles hhv. milde (faktor 1) og alvorlige tankeforstyrrelser (faktor 2). Faktor 1-tankeforstyrrelserne er karakteristiske for det skizofrene spektrum - men især for borderline- gruppen (F 60.31).

Relationen mellem sociodemografiske variabler og tankeforstyrrelser viser signifikante resultater på væsentlige livsområder som familie- og samlivsrelationer, samt sociale- og arbejdsmæssige forhold. En analyse af psykopatologiske variabler og tankeforstyrrelser viser signifikante sammenhænge mellem positive psykotiske symptomer og formelle tankeforstyrrelser samt for psykopatologi, der er knyttet til grundlæggende identitetsforstyrrelser.

Undersøgelsen konkluderer, at diskrete tankeforstyrrelser af faktor 1-typen er særligt karakteristiske for subkliniske tilstande, især for borderline -gruppen. Det anbefales derfor, at diskrete semantiske forstyrrelser bør have særlig bevågenhed ved identifikation af tidlige skizofrenispektrum- forstyrrelser. Der er planlagt followup fra 2003.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen