Skip to main content

Telemedicin på Galathea

Journalist Christian Andersen, ca@dadl.dk

16. okt. 2006
2 min.

Videnskabsminister Helge Sanders prestigeprojekt, Galathea III-ekspeditionen, (www.galathea3.dk/dk) rummer 49 forskningsprojekter men kun et klinisk medicinsk.

Telemedicin til søs er titlen på forsøget, som ledes af dr.med. Ole Winding, formand for Dansk Selskab for Telemedicin.

Den danske skibsfart og fiskeriet har hidtil via radio indhentet lægelige råd og vejledning ved at kalde lægerne på Radio Medical i Esbjerg, men nu skal den lægelige service over for de søfarende ifølge Ole Winding have et kvalitetsløft, og midlet er tovejsvideokonsultation af de tilskadekomne.

Videokonsultationen på Galathea III er en videreførelse af projekter på H:S Frederiksberg Hospital og Odense Universitetshospital, hvor KOL-patienter fik et kamera installeret i hjemmet. Herved havde patienterne døgnet rundt mulighed for ved hjælp af kameraet at komme i visuel kontakt med læger, som typisk kunne rådgive om medicinhåndteringen, og, ikke mindst, skabe tryghed for KOL-patienterne.

Galathea III-ekspeditionens skib »Vædderen« er bemandet med læger fra Søværnet, men de er ikke direkte involveret i projektet. Ideen med projektet er, at teknikken skal kunne betjenes af lægmand, den almindelige søfarende.

»Jeg håber, at sundhedsmyndigheder og politikere med projektet på Galathea får øjnene op for alle de muligheder, som telemedicinen rummer. Jeg forventer, at telemedicinsk udstyr på de danske skibe vil betyde reddede liv og færre lidelser for patienterne, fordi den medicinske udredning vil blive meget mere nøjagtig, og dialogen mellem læge og patient vil blive forbedret«, udtaler Ole Winding, som også ser et økonomisk potentiale i telemedicin til søs.

»Hvis en videokonsultation kan forhindre, at fx en supertanker eller et containerskib med tusindvis af containere kan undgå at vende om for at søge nødhavn, vil der være mange penge at spare for rederiet«, mener han.