Skip to main content

Temadag om uddannelse og karriere

27. apr. 2007
1 min.

Yngre Læger i Region Sjælland holder lørdag den 2. juni temadag om uddannelse og karriere. Dagen starter kl. 10 med oplæg om de nye ansættelseskriterier og Region Sjællands politik for uddannelse.

Efterfølgende vil der være workshops om forskning, skrivning af ansøgninger og andre spændende emner med relation til uddannelse og karriere. Ud over alle yngre læger i amtet, har vi inviteret regionens uddannelsesanvarlige overlæger, som vi tror, kan få ny viden og inspiration i de mange spændende oplæg og foredrag.

På temadagen vil der være stande, hvor regionens afdelinger og forskellige organisationer kan vise, hvad de kan tilbyde regionens yngre læger.

Dagen afsluttes med en middag for alle deltagere.

Yngre Læger Region Sjælland v. næstformand Philip Bennett