Skip to main content

Test din viden!

Ved Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

2. nov. 2005
2 min.
  1. Patienten er en 50-årig mand med diabetes mellitus og atypiske brystsmerter. Arbejds-ekg'et er ikke sikkert konklusivt. Patienten henvises til myokardiescintigrafi. Fig. 1 viser resultatet af myokardiescintigrafien. Helt til venstre i billedet er det skematisk vist, hvordan snittene er lagt gennem venstre ventrikel. ANT = anterior, LAT = lateral, INF = inferior, SEPT = septal. Helt til højre i billedet er lagt en farveskala, hvor sort farve svarer til en relativ perfusion på 0%, og hvid farve svarer til en relativ perfusion på 100%. De fire rækker billeder er snitbilleder gennem hjertet. I de to venstre lodrette søjler ses myokardiets perfusionfordeling under en submaksimal arbejdstest (maks. puls = 85% af forventet) og i de to højre, lodrette søjler ses myokardiets perfusionsfordeling i hvile.

a. Hvilke(n) diagnose(r) er mest sandsynlig(e).

b. Hvilke(n) koronararterie(r) er afficeret.

2. UL-Doppler-undersøgelse for venøs insufficiens på underekstremiteterne foretages:

a. Med patienten stående.

b. Med patienten liggende.

c. Med patienten siddende.

d. Med patienten i anti-Trendelenburgs position.

e. Med patienten i Trendelenburgs position.

3. Hvilke af følgende udsagn om distal trykmåling er korrekt(e):

a. Distal ankeltryk er det systoliske blodtryk på ankelniveau.

b. Distal ankeltryk er det diastoliske blodtryk på ankelniveau.

c. Distal ankeltryk er ofte højere end systolisk blodtryk på overarmen hos raske, normale personer.

d. Distal trykmåling foretages med patienten siddende.

e. Distalt ankeltryk er altid nedsat hos patienter med mb. Raynaud.

4. Arbejds-ekg til diagnostisering af iskæmisk hjertesygdom og/eller prognosevurdering er indiceret når:

a. Patienten har anstrengelsesudløste brystsmerter og normal hvile-ekg.

b. Patienten har anstrengelsesudløste brystsmerter og hvile-ekg med venstresidig grenblok.

c. Patienten har et ti dage gammelt ukompliceret AMI.

d. Patienten har ustabil angina pectoris.

Patienten har anstrengelsesudløst dyspnoea og et hvile-ekg med venstresidig hypertrofi.

.

Test din viden redigeres af: Ib Lorenzen og Niels Ebbe Hansen.

Svar