Skip to main content

Tobak og alkohol er hovedårsag til ulighed i sundhed

Hele 71 procent af uligheden i dødelighed mellem lavtuddannede og højtuddannede skyldes rygning og indtag af alkohol.

1. jun. 2016
1 min.

De de rigeste danskere lever i dag 10 år længere end de fattigste - og det er omkring dobbelt så stor en forskel som for 25 år siden, skriver dr.dk.

Uligheden har i store træk to årsager: tobak og alkohol.

"Hvis ingen danskere røg eller drak alkohol, så ville der stadig være en ulighed i dødeligheden mellem højtuddannede og lavtuddannede. Men uligheden ville være markant mindre, og uligheden ville ikke være større i dag i forhold til for 25 år siden", siger Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed til dr.dk.

Ifølge hans beregninger forklarer forbruget af de to rusmidler hele 71 pct. af uligheden.