Skip to main content

»Træning af mindfulness og compassion kan øge psykisk og fysisk trivsel«

Speciallæge i psykiatri Helle Lisle har skrevet en bog om meditation, mindfulness, compassion og self-compassion. Med bogen redegør Helle Lisle ud fra et evidensbaseret grundlag, at træning i mindfulness og compassion kan øge psykisk og fysisk trivsel. Læs anmeldelse af professor emeritus og tidl. praktiserende læge Torsten Lauritzen.
Cover: Heartbased Life
Cover: Heartbased Life

Torsten Lauritzen, professor emeritus tidl. praktiserende læge. Interessekonflikter: ingen

12. sep. 2022
2 min.

Titlen på denne velskrevne bog lover mere nærvær og livsglæde, og effekten er evidensbaseret. En søgning på »Mindfulness AND Compassion« på PubMed pr. 21.8.2022 giver inden for de seneste fem år 18 metaanalyser, 51 systematiske review og 109 randomiserede kontrollerede studier.

Faktaboks

Fakta

Forfatteren skriver, at træning af mindfulness og compassion kan øge psykisk og fysisk trivsel. Psykisk mindsker træningen f.eks. stress, angst og depression. Fysisk ses bl.a. forbedret immunforsvar, nedsat risiko for hjerte-kar-sygdom og diabetes. Min søgning indikerer yderligere, at mindfulnessmeditation kan bevirke strukturelle ændringer i hjernen samt påvirke længden af telomererne.

Bogen er opdelt i seks dele. Del 1 giver svar på, hvad mindful compassion er, hvordan det trænes, og hvad udbyttet kan være. Del 2 giver et teoretisk grundlag om hjernens og det autonome nervesystems opbygning samt en grundmodel for de tre følelsesregulerende systemer: Drivesystemet, trusselssystemet og det beroligende system.

Del 3 gennemgår kroppens stressrespons samt brugen af åndedrættet som anker for opmærksomheden. Del 4 beskriver det utæmmede sinds natur og syv grundholdninger i mindfulness.

Følgende essentielle temaer gennemgås: at være i nuet, at se klart, at bliver bevidst om sindets konstante vurderinger og accept af at være med det, som er svært.

Del 5 introducerer læseren til en model, der illustrerer, hvordan vi som mennesker er drevet af forskellige del-selver, og hvordan bevidstheden om det er hjælpsom i forhold til at navigere i livet.

I del 6 forklarer forfatteren, hvordan vi i høj grad er styret af ubeviste overbevisninger i vores liv, og hvordan vi kan tilegne os mere hjælpsomme overbevisninger.

Til bogen hører 19 guidede meditationer, som kan downloades fra nettet.

Jeg har personligt haft stor glæde af at læse og træne med bogens øvelser og meditationer.

Bogen kan varmt anbefales, også til patienter.

Læs flere anmeldelser her.