Skip to main content

Tre knæalloplastikker og halvanden time spildt på IT

Denne tirsdag er operationsdag for overlæge Morten Vase, en af fire kirurger, der indopererer kunstige knæled på Center for Planlagt Kirurgi i Silkeborg. Det bliver årligt til lidt over 800 knæalloplastikker.

Foto: Martin Dam Kristensen
Foto: Martin Dam Kristensen

Tekst Kurt Balle / Foto: Martin Dam Kristensen

12. okt. 2020
4 min.

5.30: Vækkeuret ringer. Jeg står op, tager et bad og laver kaffe. Fodrer vores ikke voldsomt begavede hund, Viola, og spiser morgenmad med min kone, Gitte. Efter en time kører jeg mod Silkeborg.

7.15: Jeg møder ind, klæder om og starter røntgen- og journalsystemerne op. Jeg slår dagens to første patienter op og lægger standardmedicinpakken og smertepakken ind i medicinmodulet i EPJ. Så går jeg over på Patienthotellet og hilser på den første patient, der er planlagt som sammedagspatient. Det er en »rutineret« patient, der fik en højresidig alloplastik i foråret. Nu gælder det venstre knæ, som jeg markerer med en speedmarker. Jeg hilser også på dagens anden patient, som skal en tur på opvågningen og have lagt en perifer nerveblokade af kollegerne i anæstesien. Patienten tåler ikke NSAID og morfin, så medicinordinationen tilpasses efter de råd, der er givet af vores Pain Care Team.

8.00: Morgenkonference for ortopædkirurgerne. Vi drøfter en case og lytter til vores medicinstuderende, der giver et undervisningsoplæg om bone turnover metabolism. Et fint oplæg. Jeg er helt tryg ved de kommende læger. Herefter går jeg i vask og hjælper med at dække sterilt af til første operation. Vi er et team bestående to operationssygeplejersker, en anæstesisygeplejerske, en serviceassistent som operationsassistent og mig.

8.50: Knivstart. Jeg åbner knæet og ser klassiske artroseforandringer i laterale og især mediale ledkammer. Jeg vælger derfor at indsætte en total alloplastik, men jeg undlader at skifte patellas bagflade, da brusken her er fin. Jeg spuler grundigt efter med saltvand, og der lukkes lagvist. Huden sys intrakutant med resorberbar sutur. Vi synes, at det giver et tættere sår, og patienten skal ikke senere have fjernet suturer eller clips. Så køres patienten på opvågningen for at få lagt en perifer nerveblokade til smertelindring, og jeg dikterer operationsbeskrivelsen, udfylder data til registret, overfører patientens medicin til FMK og laver recepter.

10.00: Jeg hilser på dagens tredje patient og får krydset af på venstre knæ. Så tilser jeg en patient, der fik en knæalloplastik for fem måneder siden og nu har henvendt sig på grund af smerter og bekymring. Knæet ser nu meget fredeligt ud, så vi aftaler at indkalde til en ekstra ambulant kontrol.

#GALLERY

11.00: Dagens anden operation. Spinalbedøvelsen er lidt længe om at slå an, men indgrebet med indsættelse af en total knæprotese går herefter helt uden problemer. Patellas brusk er så anløben af artrose, at jeg vælger at supplere med en patellaknap. Efter diktering, registrering osv. ser jeg på de postoperative røntgenbilleder af dagens første patient. Jeg er godt tilfreds med resultatet.

12.30: Jeg spiser min madpakke sammen med kolleger fra både anæstesien og ortopædien. Vi er samlet i én afdeling, og det er ret unikt. Det fungerer rigtig godt, både fagligt og kollegialt.

Efter frokostpausen ser jeg til dagens første patient på Patienthotellet. Hun har det godt, og vi er enige om, at hun kan tage hjem senere på dagen. Så sker det: Pludselig kan jeg ikke komme ind på Citrix med EPJ, røntgen og mail. Noget irriterende.

13.30: Dagens tredje og sidste operation. Her er artrosen isoleret til det mediale ledkammer, og korsbåndene er intakte. Dette tilfælde er derfor velegnet til en halvprotese, og alt foregår som planlagt.

Jeg præsenteres for en problematik om en patient, der skal opereres i morgen. Det drejer sig om transporten fra hjemmet og hertil. Troede i min naivitet, at det lå uden for mit område. Siger god for transporten. Da jeg skal diktere dagens sidste operation, er IT endnu ikke kommet til at køre.

14.50: Stadig ingen IT! Ringer til Service Desk. Oplyst ventetid 31 minutter.

15.15: Stadig ingen IT! Ringer til Service Desk. Oplyst ventetid 31 minutter. Nummer 81 i køen.

15.49: Stadig ingen IT! Ringer til Service Desk. Oplyst ventetid 31 minutter. Nummer 58 i køen.

16.13: Stadig ingen IT! Ringer til Service Desk. Oplyst ventetid 31 minutter. Nummer 42 i køen.

16.20: Jeg kører hjem senere end sædvanligt, ikke på grund af peroperative komplikationer, men på grund af IT-komplikationer. Halvanden time er spildt, og jeg har ikke fået dikteret den sidste operation. Det er første gang, jeg sådan har måttet kaste håndklædet i ringen. Heldigvis nåede jeg at ordinere medicinen. Dikteringen må jeg forsøge i morgen tidlig. Godt hjemme lufter jeg hund og hjerne i vores lille skov, som vi ejer sammen med kreditforeningen.

18.30: Jeg spiser aftensmad sammen med min kone og den yngste, der stadig bor hjemme. Så cykler jeg til møde i Sondrup Ålegildes bestyrelse. Vi evaluerer sidste gilde, hvor 35 lokale mænd fik ål, øl og snaps. Vi indleder så småt forberedelserne til næste års arrangement.

21.50: Jeg er hjemme igen og prøver at gå ind på Citrix via min hjemmeadgang, men det lykkes ikke.

22.15. Godnat – med tanke på, at IT er godt, når det virker. Håber det bedste for morgendagen.