Skip to main content

Uddannelsen får et kæmpeløft på Odense Universitetshospital

Uddannelse af fremtidens speciallæger skal fremover prioriteres lige så højt som drift og forskning. Derfor forankres den lægelige videreuddannelse på direktionsniveau på Odense Universitetshospital. »Helt unikt«, siger yngre læge. »Det er meget lang tid siden, at videreuddannelse har været så meget på dagsordenen på vores hospital«, siger lægelig direktør.

Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk

28. okt. 2013
4 min.

Videreuddannelse  

Direktionen på Odense Universitetshospital (OUH) har helt enestående fastslået, at den lægelige videreuddannelse er lige så vigtig som hospitalets almindelige fokus på drift og forskning. Det er sket med en strategiplan for videreuddannelsen af yngre læger på sygehusene i Odense og Svendborg.

Heri fastslår direktionen derudover, at den lægelige videreuddannelse fremover skal forandres centralt i direktionen. Og de uddannelsesansvarlige overlæger skal styrkes ledelsesmæssigt og have et tydeligere rum til at løse opgaverne:

»Det er meget lang tid siden, at videreuddannelse har været så meget på dagsordnen på vores hospital«, siger den lægelige direktør på OUH, Jens Peter Steensen, og fortsætter: »Vi mærkede et behov for at ,revitalisere’ området, men vi manglede nogle overordnede mål og en samlet strategi for en ny udvikling, så vi kunne prioritere og navigere«.

Han understreger, at det nu er kommet med strategiplanen.

»Vi var flere på OUH, der havde fornemmelsen af at være styret af rutiner«, siger han.

På visse afdelinger kører videreuddannelsen »superfint«, mens andre kører »mere eller mindre godt«.

En række seminarer og konsultationer med uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger, ledende overlæger, pædagogiske lektorer fra det regionale videreuddannelsesråd, direktionen og mange andre i Odense og Svendborg førte til strategien med seks overordnede indsatsområder:

Uddannelse på OUH
Uddannelse på OUH

– Fuld indfrielse af eksisterende målsætninger

– Prioritering af den praktisk kliniske uddannelse

– Nye læringsteknologier

– Livslang læring og internationalisering

– Forskningsunderstøttet læring

– Ledelse af lægelig videreuddannelse.

»Målsætningerne skal opfyldes, og det betyder, at der skal ryddes op i nogle af ,evighedsudfordringerne’ rundtomkring, hvad enten de så er af eksempelvis kulturel eller resursemæssig karakter. Det vil tage tid og kræve vedholdenhed,« siger Jens Peter Steensen.

Yngre læge Thea Otto Mattsson, næstformand i det lokale råd for lægers videreuddannelse på OUH, har været dybt involveret i processen og er begejstret:

»Det her er helt unikt. Det er første gang nogensinde, at der laves en strategi, hvor uddannelse af yngre læger på den måde kommer på niveau med forskning og drift«, siger hun og fortsætter: »Tit har uddannelse været noget, der er kørt for sig selv på siden. Noget, som er kommet i sidste række, når man har skullet prioritere. Når overlægerne har bedt om penge til diverse tiltag, har de uddannelsesansvarlige overlæger stået bagerst i køen. Vi forventer os meget af, at direktionen nu så klart og entydigt sætter fokus på uddannelse. Det kan kun medføre en bedre uddannelse samt dermed en bedre patientbehandling«.

Afdelingerne skal nu over for direktionen dels redegøre for, hvordan de vil øge fokus på uddannelseslægerne og hele setuppet omkring læring, dels vil den øverste ledelse formentlig være mere lydhør over for de problemer, der måtte være årsag til, at visse afdelinger er mindre gode til uddannelse.

»På nogle områder har vi brug for at komme mere back to basics, kort sagt sikre rammer for, at mesterlæren kan lade sig gøre. På andre områder har vi brug for at investere i nye læringsteknologier og aktivt og systematisk få inddraget simulation og teamtræning i videreuddannelsen«, siger Jens Peter Steensen og fortsætter:

»Selv om det ikke er videreuddannelse i gængs forstand, så må vi også forholde os til, hvordan vi kan muliggøre fagområdeuddannelse. Det presser sig mere og mere på; det gælder ikke mindst for et universitetshospital. Og så skal vi have forskningsunderstøttet vores videreuddannelse og have øget internationaliseringen«.

Strategien bliver i den kommende tid yderligere konkretiseret sammen med de enkelte afdelinger, som alle får besøg af direktøren i de kommende måneder.

I 2014 starter udrulningen af strategien, og målet er at blive det hospital, som yngre læger anbefaler, som der står i strategien. Men når et af landets største hospitaler på denne måde sætter fokus på uddannelse, skyldes det ikke kun gode intentioner for de yngre læger. Det handler også om fremtid og økonomi. Opfattelsen er, at kvaliteten af videreuddannelsen i fremtiden bliver en af de parametre, som hospitaler fremover vil blive vurderet på, og hvor der er mulighed for at differentiere sig. Evne til at rekruttere og evne til at få nytte af de læger, som skal videreuddannes.

»Vi har nogle fantastiske forudsætninger for at skabe et supergodt uddannelsesmiljø her på Fyn, et mindre akuthospital og et stort universitetshospital med alle specialer og alle slags patienter – og et rigtig godt samarbejde med universitetet«, siger Jens Peter Steensen.