Skip to main content

Ugeskrift for Læger på nettet

Redaktør Jacob Rosenberg

18. mar. 2010
3 min.

I disse år sker en fuldstændig omlægning for mange trykte medier ved, at man inddrager internettet. Denne proces drives dels af økonomiske overvejelser, idet publikation på internettet er billigere end på print, men for videnskabelige tidsskrifters vedkommende også i høj grad for at imødekomme brugerne. For få år siden fandt man sine referencer ved at læse de trykte lægevidenskabelige tidsskrifter, og man fulgte med i litteraturen på denne måde. Dette har ændret sig, så man i højere grad finder sin litteratur f.eks. ved at søge på Medline/PubMed og herfra gå videre til de videnskabelige artikler, der er publiceret på internettet. Det er derfor sjældent, at man sidder med det egentlig trykte tidsskrift i hånden, når man ønsker at læse den videnskabelige litteratur. I den forbindelse har vi nu bedt Medline/PubMed om at påføre links på søgeresultaterne, hvor man så kan klikke direkte videre til artiklerne på Danish Medical Bulletins hjemmeside.

Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin skal selvfølgelig følge med udviklingen, og vi arbejder for, at det trykte Ugeskrift for Læger skal være relativt let at læse, hvorimod den tungere videnskab overvejende publiceres på internettet. Dette gør vi bl.a. ved at vi fremover for de originale artikler kun trykker et dansk udvidet resume i Ugeskrift for Læger, mens hele artiklen publiceres på engelsk på internettet på Danish Medical Bulletins hjemmeside [1]. Denne model har været under udvikling i en periode sideløbende med udviklingen i British Medical Journal, hvor den vil være fuldt implementeret fra januar 2010 [2]. Her har man valgt at publicere et engelsk resume i den trykte udgave af tidsskriftet, de såkaldte pico, hvorimod hele artiklen offentliggøres udelukkende på internettet.

Ugeskriftets hjemmeside på www.ugeskriftet.dk vedligeholdes af vores sekretariat, og målet er, at den opdateres dagligt med nyheder af interesse for læserne. Vi håber på denne måde at gøre hjemmesiden interessant, så den besøges ofte. For yderligere at udnytte internettets potentiale har vi lanceret »Først på nettet«, hvor artiklerne offentliggøres, så snart de er accepterede og sat på forlaget. Dette betyder, at indholdet offentliggøres adskillige måneder før, det kan få plads i det trykte Ugeskrift for Læger.

Om kort tid til vil vi lancere nyhedsbreve fra Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin. Disse nyhedsbreve udsendes med e-mail til de af foreningens medlemmer, som ønsker det. I nyhedsbrevene vil der bl.a. være en indholdsfortegnelse fra tidsskrifterne med link direkte til artiklerne.

Vi har i foråret lanceret videnskabelig debat på internettet [3], idet læserens synspunkter på denne måde kan offentliggøres betydeligt hurtigere, end hvis de skulle i det trykte blad. Erfaringer fra andre tidsskrifter viser, at dette giver en livligere debat end den gængse proces. Man skriver sin kommentar på internettet ved at få den omhandlende artikel frem i html-format, og nederst under artiklen er der felter og vejledning til at skrive sin kommentar. Så snart man har skrevet sin kommentar, vil den være tilgængelig på internettet for alle. Vi er klar over, at der skal gøres opmærksom på disse kommentarer, og vi indfører derfor en rubrik i det trykte Ugeskrift for Læger, hvor de nye kommentarer er anført i listeform, og dette forekommer også på Ugeskrift for Lægers hjemmeside.

Vi vil gerne gøre hjemmesiden endnu bedre, men det kan være svært at vælge ud fra de mange muligheder, som eksisterer. For blot at nævne nogle få kan man lave web-TV, podcasts, Twitter-feeds, RSS-feeds, personlig opdatering på iGoogle og sikkert meget mere. Det gælder om at vælge det, som læserne helst vil have og samtidig bevæge sig inden for en realistisk økonomisk ramme. Vi har ikke en færdig plan for udviklingen af hjemmesiden og modtager derfor gerne input fra læserne.

Korrespondance: Jacob Rosenberg, Gastroenheden - Kirurgisk Sektion D, Herlev Hospital, 2730 Herlev. E-mail: jaro@heh.regionh.dk

Interessekonflikter: Ingen.

Referencer

  1. Rosenberg J. Ændringer i Danish Medical Bulletin. Ugeskr Læger 2009;171:2623.
  2. Groves T, Schroter S. BMJ pico for original research in the print BMJ. BMJ 2009;339:b3168.
  3. Rosenberg J. Debat i Ugeskrift for Læger. Ugeskr Læger 2009;171:1577.