Skip to main content

Ultimativt handler det om chancerne for at overleve

Forskningsprojekt sammenligner behandlingen af hjertesvigt i Danmark og Skotland. »Hvis vi kan vise forskelle landene i mellem, kan vi komme med forslag til bedre behandling,« siger postdoc ved BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre, Søren Lund Kristensen.

Søren Lund Kristensen, postdoc ved BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre.
Søren Lund Kristensen, postdoc ved BHF Glasgow Cardiovascular Research Centre.

Søren Frandsen, sfr@redaktionen.dk

20. okt. 2014
3 min.

Hvad forsker du i?

»Jeg forsker i hjertesvigt, der er et måske lidt dramatisk navn for, at hjertet pumper dårligere end et normalt hjerte. Jeg ser på alt fra mild nedsat hjertefunktion – patienter, der ikke kan gå hurtigt på gaden uden at blive forpustede – til patienter, med så dårlig hjertefunktion, at de venter på at få et nyt hjerte. I min ph.d.-afhandling brugte jeg de danske sundhedsregistre, hvilket også er mit udgangspunkt i Skotland. Helt konkret kigger jeg i skotske sundhedsregistre for at sammenligne, hvor mange der får hjertesvigt i Danmark og Skotland, forskel i deres alder, kønsfordeling, hvor mange følgesygdomme de har, og om der er forskel i behandlingen af patienterne. Ultimativt, handler det om, at forskellene spiller ind på chancerne for at overleve.«

Hvad er du kommet frem til i din forskning?

»Danmark og Skotland ligger i Europa, og begge lande har et offentligt sundhedssystem. Landene følger de europæiske retningslinjer for behandling af hjertesvigt, og derfor bør der ikke være ret mange forskelle. Men det er der nok alligevel – der er for eksempel nogle kulturelle forskelle på, hvordan lægerne behandler patienterne. Vi kigger stadig på de skotske data, så vi kan endnu ikke konkludere noget 100 procent, men vi har en mistanke om, at patienterne med hjertesvigt er yngre i Skotland, blandt andet på grund af mere social fattigdom og flere overvægtige end Danmark.«

Hvad kan resultaterne bruges til?

»Der har tidligere været lavet et studie af blodpropper i hjertet, hvor forskerne sammenlignede engelske og svenske data. Resultaterne viste dårligere overlevelse efter blodprop i England – blandt andet på grund af, at svenskerne i højere grad udførte akutte ballonudvidelser. Resultaterne førte til meget debat, og det ser ud til, at englænderne vil opprioritere brugen af ballonudvidelse. Vores projekt vil forhåbentlig på samme måde fungere som øjenåbner – hvis vi kan vise forskelle landene i mellem, og komme med konkrete forslag til ændring af praksis i enten Danmark eller Skotland.«

Hvordan er du havnet i Skotland?

»Jeg havde kun løn til et halvt år, så jeg kunne ikke tage til USA, som mange andre gør. Professor i hjertesvigt på Rigshospitalet, Lars Køber, anbefalede og formidlede så kontakten til min professor i Skotland. Forskningen skrider godt fremad, og jeg har undervejs fået lidt flere penge, så jeg har kunnet forlænge mit ophold frem til jul. Min kæreste og venner bor stadig i Danmark. Så jeg har på godt og ondt været lidt isoleret under opholdet i Glasgow, hvor jeg ofte bare har arbejdet igennem uden forstyrrelser. Typisk arbejder de skotske forskere lidt hårdere, end vi gør her i Danmark. Om de er dygtigere, ved jeg ikke, men da de typisk er mere klinisk erfarne end os danskere, når de udfører deres forskning, synes jeg, at de har en faglig ballast, der kommer deres forskning til gavn.«