Skip to main content

Valg af Foreningen 
af Pensionerede 
Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab og bestyrelsen for Foreningen af Pensionerede Læger

Foreningen af Pensionerede Læger

30. sep. 2019
1 min.

Foreningen af Pensionerede Læger har p.t. 10 pladser i Lægeforeningens repræsentantskab. Der skal vælges repræsentanter eller suppleanter i følgende regioner:

  • I Region Sjælland skal der vælges en repræsentant og en suppleant

  • I Region Midtjylland skal der vælges en suppleant

Valget afholdes elektronisk i uge 45 dvs. mellem den 4.- 8. november 2019 og afvikles af den lokale lægeforening. Valget gælder for 3 år.

Ønsker du at være kandidat til valget, og har du bopæl i en af regionerne, hvor der skal gennemføres valg, skal du sende dit kandidatur og valgoplæg til Lægeforeningen i den pågældende region senest den 15. oktober 2019 ved at sende en mail til:

  • Er du kandidat til valget i Region Sjælland, skal du sende en mail til Mette Jakobsen: mej@dadl.dk

  • Er du kandidat til valget i Region Midtjylland, skal du sende en mail til Charlotte Thorning Jacobsen: ct@dadl.dk

Med venlig hilsen

Foreningen af Pensionerede Læger