Skip to main content

Valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab og bestyrelsen for Foreningen af Pensionerede Læger

1. nov. 2021
1 min.

Foreningen af Pensionerede Læger har p.t. 11 pladser i Lægeforeningens repræsentantskab. Der skal vælges repræsentanter og suppleanter i følgende regioner:

· I Region Midtjylland: 2 repræsentanter og 1 suppleant

· I Region Hovedstaden: 1 repræsentant og 1 suppleant

· I Region Nord: 1 repræsentant og 2 suppleanter

· I Region Syddanmark: 1 repræsentant

Valget afholdes elektronisk i uge 46 dvs. mellem den 15.- 20. november 2021 og afvikles af den regionale lægeforening. Valget gælder for 2 år.

Ønsker du at være kandidat til valget, og har du bopæl i en af regionerne, hvor der gennemføres valg, skal du meddele det og sende dit valgoplæg til det regionale sekretariat senest den 10. november 2021 ved at sende en mail til:

Region Syddanmark: Anita Andersen, ana@dadl.dk

Region Midtjylland og Nord: Charlotte Thorning Jakobsen, ct@dadl.dk

Region Hovedstaden: Marianne Arnvig, maar@dadl.dk

Med venlig hilsen

Foreningen af Pensionerede Læger