Skip to main content

Valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab og bestyrelsen for Foreningen af Pensionerede Læger

3. okt. 2022
1 min.

Foreningen af Pensionerede Læger har p.t. 11 pladser i Lægeforeningens repræsentantskab. Der skal vælges repræsentanter og suppleanter i følgende regioner:

- I Region Hovedstaden: 1 repræsentant og 1 suppleant

- I Region Sjælland: 1 repræsentant og 2 suppleanter

Valget afholdes elektronisk i uge 45 dvs. mellem den 7.-13. november 2022 og afvikles af den regionale lægeforening. Valget gælder for 2 år.

Ønsker du at være kandidat til valget, og har du bopæl i en af regionerne, hvor der gennemføres valg, skal du meddele det og sende dit valgoplæg til det regionale sekretariat senest den 17. oktober 2022 ved at sende en mail til:

Region Sjælland: Anita Andersen, ana@dadl.dk

Region Hovedstaden: Marianne Arnvig, maar@dadl.dk

Med venlig hilsen

Foreningen af Pensionerede Læger

Referencer